ד”ר חנה פרסוף

ד”ר חנה פרסוף
מגמה
לימודים כלליים
תפקיד
רכזת אנגלית
ביאסא משנת
1995

התחלתי ללמד באנגליה ב-1985 עד עלייתי ארצה ב-1988. מלמדת באקדמיה למוזיקה ולמחול משנת 1992 עד היום וביאסא התחלתי ללמד בשנת 1995.
בזמן שלימדתי למדתי לתואר שני ושלישי. עבודת הגמר שכתבתי לתואר שני והתיזה שכתבתי לתואר שלישי מבוססות על ההוראה שלי והעבודה עם התלמידים.

Skip to content