עבודות הגמר

היכולת לממש לימוד עצמי הוא אחת מהשאיפות והמטרות העליונות של כל תהליך חינוכי ומהווה מדד לקיומו של אקלים לימודי אופטימלי. תהליך כתיבת עבודות הגמר מהווה מעין שיא של לימוד עצמי, בו מתמקד התלמיד, מעבר לכל חובותיו היומיומיים בתחום אחד, ומתמסר למחקר של כשנה. אנו, ביאסא, גאים בעובדה שרבים מתלמידינו, מעל למחצית (אחוז שלא קיים בשום בית ספר האחר), יוצאים למסע המרתק הזה של מחקר והתעמקות בתחומים רבים מספור. אכן עבודות הגמר מהוות נדבך נכבד בתהליך ההתפתחות האקדמית שעוברים תלמידינו. בדף זה ריכזנו דוגמאות מעבודות שנכתבו בשנים האחרונות.

Skip to content