ד"ר יעל יוסטוס-סגל

מגמה

רוח

תפקיד

ראשית העת החדשה והיסטוריה מורחב, ליווי עבודות גמר במדעי הרוח

ביאסא משנת

2009

השכלה

בוגרת בית הספר
תאר ראשון - החוג להיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית.
תאר שני - מגמת העת החדשה המוקדמת, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב. שם התזה "חיפושו של ג'ון די אחר השפה האידיאלית".
תאר שלישי - התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן. שם התזה "ג'ון די: מרחב וזמן".

השכלה

בוגרת בית הספר
תאר ראשון - החוג להיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית.
תאר שני - מגמת העת החדשה המוקדמת, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב. שם התזה "חיפושו של ג'ון די אחר השפה האידיאלית".
תאר שלישי - התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן. שם התזה "ג'ון די: מרחב וזמן".

הגיגים/מחשבות...

חוטים צריך עוד להשחיל,
וטלאי צריך עוד להטיל,
וקישורים צריך לקשור,
וכפתורים צריך לתפור,
וקצת לקרא בטעם,
וקצת לכתוב בטעם...