אנשי הצוות

מדעי הרוח

גדי איתי

מגמה

מדעי הרוח

תפקיד

מורה למיומנויות

ביאסא משנת

1997

קצת על גדי

מדריך ארצי באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומרכז מסלול התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים באוניברסיטת תל אביב. היה מעורב בכתיבת תכנית הלימודים ל 5 יח"ל "רעיונות מרכזיים בתרבות המערב" הנלמדת במגמת מדעי הרוח. בעל תארים שניים בפילוסופיה ובמדיניות ומינהל בחינוך.

קצת על גדי

מדריך ארצי באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומרכז מסלול התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים באוניברסיטת תל אביב. היה מעורב בכתיבת תכנית הלימודים ל 5 יח"ל "רעיונות מרכזיים בתרבות המערב" הנלמדת במגמת מדעי הרוח. בעל תארים שניים בפילוסופיה ובמדיניות ומינהל בחינוך.