אנשי הצוות

אחרים

מאהר דרוויש

תפקיד

מנהל רשת ותשתיות מחשב

ביאסא משנת