אנשי הצוות

אחרים

אלי רוזנפלד

תפקיד

מנהל אחזקה

ביאסא משנת