יאסא - הצוות

"המורה האמתי הוא זה השומר על העבר בחיים בעודו מסוגל להבין את ההווה" קונפוציוס