שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

תנ"ך

מאיה גפני-מור

מורה לתנ"ך. בעלת תואר ראשון ביהדות ובמקרא ותעודת הוראה במסגרת תכנית "רביבים" באוניברסיטה העברית בירושלים. לומדת לתואר שני במסגרת תכנית לחינוך יהודי פלורליסטי של Hebrew Union College בשיתוף עם האוניברסיטה העברית.

קרא עוד על מאיה גפני-מור

תנ"ך

תיאור הקורס

שיעורי התנ"ך נלמדים במסגרת לימודי החובה של תכנית הלימודים הממלכתית. שיעורים אלה מתבססים בעיקר על היכרות עם הטקסט כמות שהוא, הבנתו, ניתוחו ופירושו. כמו כן, השיעורים מהווים הזדמנות לקיום דיון פתוח בסוגיות העולות מהטקסט, ומהיחס השונה של התלמידים אליו. הנחת היסוד של הלימוד היא שהתנ"ך, על ריבוי הפנים שבו, מהווה מרכיב חשוב ומרכזי בזהות היהודית והישראלית על כלל גווניה. במהלך השנה נשתדל לתת ביטוי למגוון גישות בקריאת התנ"ך ובהבנתו.

מטרות הקורס

יכולת התמצאות כללית בתנ"ך.

בקיאות והבנה של הפרקים והנושאים בהם נעסוק במהלך השנה.

יכולת קריאה והבנה עצמאית של הטקסט המקראי, כולל שימוש בחומרי עזר.

הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית, הישראלית והכללית.

הרחבת ההיכרות וטיפוח היכולת להתמודד עם מגוון דעות, ערכים וגישות בלימוד התנ"ך

הצלחה בבחינת הבגרות. 

דרישות הקורס

  • נוכחות ומעורבות בשיעורים וסיכומם בכתב.
  • הגעה עם תנ"ך מלא ללא פירושים לכל השיעורים. 
  • כתיבת עבודות ו- 3 בחינות (הכוללות חזרה על חומר משנים קודמות)
  • בחינת מתכונת

מהלך הקורס

השנה נמשיך בהוראת החומר לקראת הבגרות בתנ"ך, שאליה התלמידים ניגשים בסוף השנה (שאלון 1206). 
חומר הלימוד השנה כולל פרקים נבחרים מספר בראשית בנושאים הבריאה וראשית האנושות וסיפורי האבות. 

הפרקים שיילמדו:

  1. בריאה וראשית האנושות
    בראשית א', ב', ג', ד', ו' 22-5, י"א 1-9

מקורות חוץ מקראיים - סיפור המבול הבבלי אנומה אליש:

  • לוח רביעי שורות 93- 104, 140-129: הריגת תיאמת ובריאת העולם מגופה
  • לוח שישי שורות 8-5, 29- 34: בריאת האדם
  1. סיפורי האבות

בראשית  י"א 32-26, י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ"ב 19-1, כ"ה 34-19, כ"ז, כ"ט, ל' 25-26 ל"ב 32-22

מטלות וקביעת ציון

ציוני מבחנים - 50%

ציוני עבודות - 20%

עבודה בכיתה, נוכחות ומעורבות בשיעורים - 30% (תלמיד שהחסיר באופן לא מוצדק למעלה

מ 10% מהשיעורים – יורדו לו 5 נקודות מן הציון (על כל 10%)