שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

תנ"ך

מאיה גפני-מור

מורה לתנ"ך. בעלת תואר ראשון ביהדות ובמקרא ותעודת הוראה במסגרת תכנית "רביבים" באוניברסיטה העברית בירושלים. לומדת לתואר שני במסגרת תכנית לחינוך יהודי פלורליסטי של Hebrew Union College בשיתוף עם האוניברסיטה העברית.

קרא עוד על מאיה גפני-מור

תנ"ך

תיאור הקורס

שיעורי התנ"ך נלמדים במסגרת לימודי החובה של תכנית הלימודים הממלכתית. שיעורים אלה מתבססים בעיקר על היכרות עם הטקסט כמות שהוא, הבנתו, ניתוחו ופירושו. כמו כן, השיעורים מהווים הזדמנות לקיום דיון פתוח בסוגיות העולות מהטקסט, ומהיחס השונה של התלמידים אליו. הנחת היסוד של הלימוד היא שהתנ"ך, על ריבוי הפנים שבו, מהווה מרכיב חשוב ומרכזי בזהות היהודית והישראלית על כלל גווניה. במהלך השנה נשתדל לתת ביטוי למגוון גישות בקריאת התנ"ך ובהבנתו.
 

מטרות הקורס

יכולת התמצאות כללית בתנ"ך.

בקיאות והבנה של הפרקים והנושאים בהם נעסוק במהלך השנה.

יכולת קריאה והבנה עצמאית של הטקסט המקראי, כולל שימוש בחומרי עזר.

הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית, הישראלית והכללית.

הרחבת ההיכרות וטיפוח היכולת להתמודד עם מגוון דעות, ערכים וגישות בלימוד התנ"ך. 

דרישות הקורס

 • נוכחות ומעורבות בשיעורים וסיכומם בכתב.
 • הגעה עם תנ"ך מלא ללא פירושים לכל השיעורים. 
 • כתיבת 2 בחינות
 • הגשת 2 תרגילים

מהלך הקורס

במהלך המחצית הראשונה נעסוק בספר בראשית -  סיפורי הבריאה, חטאי האדם, המבול, מגדל בבל וסיפורי האבות. לאחר הכרת הרצף הסיפורי תינתן מטלה שתשמש כ"דרך הערכה חלופית" ותהווה חלק מציון הבגרות בתנ"ך (30%), על פי התכנית החדשה (פרטים יינתנו בהמשך).

במהלך המחצית השנייה נלמד פרקים מתוך ספר מלכים א' העוסקים במלכות שלמה, פילוג הממלכה, סיפורי אליהו וקורות ממלכת ישראל בימי המלך אחאב. פרקים אלה הם חלק מהחומר של בחינת הבגרות אליה התלמידים ייגשו בסוף כיתה י"ב, ולכן חשוב לשמור את החומרים משנה זו עד סוף כיתה י"ב.

תכנית ה- 30% (התוכנית תילמד באמצעות עבודות ועבודת חקר):

 1. בריאה וראשית האנושות - יילמד בכיתה
  בראשית א', ב', ג', ד', ו' 22-5, י"א 1-9
  לימודי רשות:
   מקורות חוץ מקראיים - סיפור הבריאה הבבלי - אנומה אליש
  לוח רביעי שורות 93- 104, 140-129 הריגת תיאמת ובריאת העולם מגופה
  לוח שישי שורות 8-5, 29- 34 בריאת האדם
 2. סיפורי האבות
  בראשית י"א 26- 32, י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ"ב 19-1, כ"ה 34-19, כ"ז, כ"ט, ל' 25-26, ל"ב  32-22

תכנית ה- 70% (נכללת בחומר לבגרות):

 1. היסטוריוגרפיה 
  מלכים  א': י' 1 -13, י"א  13-1,  43-26, י"ב , ט"ז  33-23, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א

מטלות וקביעת ציון

ציוני מבחנים - 40%

ציוני עבודות - 30%

עבודה בכיתה, נוכחות ומעורבות בשיעורים - 30%  (תלמיד שהחסיר באופן לא מוצדק למעלה מ 10% מהשיעורים – יורדו לו 5 נקודות מן הציון (על כל 10%) )