שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

עברית - איריס

איריס מאירי-שניר

למדה כימיה במסגרת העתודה האקדמית באוניברסיטה העברית. לאחר השירות הצבאי למדה משפטים באוניברסיטה העברית. איריס התמחתה אצל כבוד השופטת איילה פרוקצ'יה בבית המשפט השלום ובמחלקת המסים בפרקליטות המדינה. לאחר מכן למדה לתואר שני במשפטים באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון די. סי. והתמחתה בדיני מסים. איריס לימדה באולפן בבית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית והצטרפה לצוות בית הספר בשנת 2001 כמורה ללשון. 

קרא עוד על איריס מאירי-שניר

עברית - איריס

תיאור הקורס

קורס שנתי המיועד לכל תלמידי שכבה יא. הקורס יעמיק את מיומנויות הקריאה של טקסטים שונים וניתוחם, בסיכום ובכתיבה. כמו כן יילמדו יסודות התחביר. הקורס הוא חלק מחובות הבגרות.

מטרות הקורס

מיומנות טובה בקריאת טקסט ובניתוחו

רכישת יכולת לכתוב באופן חופשי ללא חשש מביקורת

שליטה טובה בכתיבת סקירה אקדמית

שליטה טובה ביסודות התחביר ותרומתם להבנת הטקסט ולכתיבה

דרישות הקורס

הקשבה בשיעור והשתתפות בהקראה ובדיונים

הכנת שיעורי בית

הבאת ציוד נדרש (מחברת, כלי כתיבה, קלסר, ספר לימוד)

מהלך הקורס

כתיבה חופשית ברוב השיעורים

קריאת טקסטים וכתיבה בהתייחסות אליהם

ניתוח טקסטים

הכרת מבני הכתיבה המקובלים של סקירה אקדמית

כתיבת טיוטות, משוב עמיתים וכתיבת גרסה סופית של סקירה אקדמית (כולל מכתב מלווה)

יסודות התחביר: עיקרי המשפט, משלימי השם, משלימי הפועל, קשרים לוגיים, סוגי משפטים, משפטים בעלי מבנה מיוחד, דיבור ישיר ודיבור עקיף, המרות בין מבנים שונים, דו-משמעות תחבירית, תרומת המבנה התחבירי למטרות כותב הטקסט ולהבנתו

מטלות וקביעת ציון

40% מטלות כתיבה

50% מבחן מחצית 

10% הכנת שיעורי בית, נוכחות סדירה ומעורבות בשיעור