שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

אנגלית - חנה

חנה פרסוף

התחלתי ללמד באנגליה ב-1985 עד עלייתי ארצה ב-1988. מלמדת באקדמיה למוזיקה ולמחול משנת 1992 עד היום וביאסא התחלתי ללמד בשנת 1995.
בזמן שלימדתי למדתי לתואר שני ושלישי. עבודת הגמר שכתבתי לתואר שני והתיזה שכתבתי לתואר שלישי מבוססות על ההוראה שלי והעבודה עם התלמידים.

קרא עוד על חנה פרסוף

אנגלית - חנה

תיאור הקורס

In IASA, we believe that in order to master English, pupils must be introduced to authentic texts and that with the aid of these texts, pupils will improve their reading, writing, speaking and listening skills. Pupils will be introduced to literary lenses – a method to analyse texts. They will continue to use the reading strategy - PaRDeS -  that they were taught last year and will thus be expected to questions texts as they read them. They will also practice different writing styles - free writing, creative writing and academic writing, both in and out of class, to improve their thinking, writing and reading skills. Pupils will be exposed to new vocabulary through their reading and will use both their texts and their own writing as tools to learn grammar.  In addition, since we are teaching a language, it is essential that pupils participate in class discussions.

 

Though the Ministry’s literature programme requires that pupils read three short stories, two poems and one novel or play, our pupils will be intorduced to a wider range of literature.  Last year they studied two short stories and this year we will finish the other texts. Pupils will be expected to write a paper for each text and to do  two summative assessments – a test, which will enable pupils to show deep understanding of the text and intertextuality.  For the main text, Pupils will be expected to work in groups and produce a PowerPoint presentation using one of the literary lenses discussed at the beginning of the year as well as to write a paper together.

 

מטרות הקורס

1) Pupils will improve their English reading comprehension skills.
2) Pupils will learn to analyse literature by reading closely, critically and creatively acknowledging the voice of the author. They will learn to pay attention to and question form, content, and messages, identifying and discussing the use of various literary techniques as well as evaluating their function and effect in a text. They will also use literary lenses to examine texts.
3) Pupils will be able to express their ideas orally and in writing, citing evidence to support their analysis.
4) Pupils will be able to write a well-structured essay, using correct and appropriate English.

 

דרישות הקורס

1) Pupils will be expected to participate fully in all class activities.
2) Pupils will be assigned reading material for homework and will be required to read it using the reading strategy taught. They must come to class prepared to take part in discussions about what they have read. They are expected to engage with the text and each other during discussions. This means listening to both text and to peers in the community of learners.
3) Pupils will have to write one book assignment in addition to their log assignments.

מהלך הקורס

We wil revise the PaRDeS question strategy that pupils were introduced to last year. They will continue questioning texts as they read them individually, together in small groups and as a community Pupils will be introduced to literary lenses in order to interpret texts from different perspectives and will begin to use these lenses while reading texts. They will be expected to write and act at different stages during the reading.

מטלות וקביעת ציון

First semester
50%   Log work
25%   Summative assessments
10%   Book Reports
15%   Homework, short writing tasks, effort, attendance, participation
Second semester
30%  Tests
50%  Log work
20%  Homework, short writing tasks, attendance, participation

ביבליוגרפיה

Short stories