שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

ספרות (הרחבה) יחידה שלישית

מוטי פרי

מחנך י"ב ומורה לספרות ביאס"א (השנה גם מרכז את התחום). השנה אסיים מחזור חינוך שני ביאס"א. בעבר לימדתי במספר בתי ספר - "אבות ובנים" באפרת, "סליקסברג" בארמון הנציב ו"דקל וילנאי" במעלה אדומים.
מעבר ליחידות החובה, אני מלמד את מי שבוחרים להרחיב ל-5 יחידות בספרות ולהעמיק. עבור מסגרת זו פיתחתי תכנית ייחודית ליחידה השלישית (ספרות פוליטית בישראל).

קרא עוד על מוטי פרי

ספרות (הרחבה) יחידה שלישית

ספרות ישראלית פוליטית

תיאור הקורס

הקשר שבין אמנות ומציאות העסיק הוגים ופילוסופים, החל מאריסטו ואפלטון. יש שראו באמנות ביטוי של המציאות ויש שראו בה עיוות, שקר או מציאות חלופית. הקורס נוגע בסוגיות קרובות, בממשק חיים ואמנות, תוך התמקדות בספרות פוליטית ישראלית. מאז תקופת ההשכלה, משמשת הספרות העברית החדשה כסוכנת שינויים חברתיים ובו בעת אינדיקטור להם. מהי ספרות פוליטית? האם רק מחאה נגד קול הגמוני הינה פוליטית? האם הפוליטי וה"מגויס" הם עדיין בגדר אמנות? מה תוקפה של אמנות כזו בחלוף זמן? עד כמה לגיטימית הצגת "נרטיב" באמנות, כאשר קיומו בעולם הממשי מוטל בספק? מדוע נדמה כי הספרות מבטאת רק קולות מסוימים ולא אחרים? בשאלות אלו ועוד עוסק הקורס, כמו גם בתפרים המדממים של ציונות-פוסט ציונות-אוניברסליזם-אסקפיזם, ובעליית קולות פריפריאליים המערערים על סדר היום הספרותי ההגמוני. הגדרת ה"פוליטי" מתרחבת בתוך הקורס ומתוך דיונים, מההיבט הצר המקובל לניסיון להשפיע ולעצב את המרחב הציבורי (המחאה החברתית, השד העדתי, מיניות, דת וכדומה). מתוך עיסוק בסוגיות טקסטואליות עכשוויות, מתבקש עיון מדגמי בענף קרוב, מודרני וחצוף לשירה הישראלית – הרוק הישראלי. מוזיקת הרוק מבטאת באופן אינהרנטי בכליה ומקצבה מחאה ומרד, ולכן רלוונטית מאוד לענייננו. במהלך הקורס נקרא (בכיתה וכהכנה לשיעורים) יצירות וחומר תיאורטי, נצפה בסרטים עיוניים ואמנותיים ונאזין לחלק מהיצירות המולחנות. מטרת הקורס היא לחשוף את הספרות בכלל והשירה בפרט לזירה בוערת, מרתקת ורלוונטית לחיים האזרחיים בישראל. הקורס מזכה ביחידה שלישית בספרות, ומאפשר המשך לקורס היחידה הרביעית (ספרות העולם) והחמישית (יחידה נושאית). קורס ההמשך יתקיים בכיתה י"ב.

מטרות הקורס

  1. חשיפה לתחום ספרותי "רותח" שאינו בתכנית הלימודים.
  2. העמקה בקריאת יצירות. עניין נוסף בספרות.
  3. היכרות עם תאוריות ויישומן.
  4. הנאה!

דרישות הקורס

  1. קריאת החומרים המבוקשים.
  2. השתתפות פעילה בדיונים ותרומה לשיעור.
  3. תרגילים קטנים מעת לעת.
  4. עבודת חקר/פרויקט/מבחן מסכם.

מטלות וקביעת ציון

10% תפקוד בכיתה, מעורבות ותרומה לשיעור. 10% מטלות שונות במהלך השנה. 80% מבחן/מטלת/פרויקט הסיום.