שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

ספרות עברית וכללית

מוטי פרי

מחנך י"ב ומורה לספרות ביאס"א (השנה גם מרכז את התחום). השנה אסיים מחזור חינוך שני ביאס"א. בעבר לימדתי במספר בתי ספר - "אבות ובנים" באפרת, "סליקסברג" בארמון הנציב ו"דקל וילנאי" במעלה אדומים.
מעבר ליחידות החובה, אני מלמד את מי שבוחרים להרחיב ל-5 יחידות בספרות ולהעמיק. עבור מסגרת זו פיתחתי תכנית ייחודית ליחידה השלישית (ספרות פוליטית בישראל).

קרא עוד על מוטי פרי

ספרות עברית וכללית

תיאור הקורס

קורס ספרות עברית וכללית ניתן במסגרת לימודי רוח-חובה והנו תלת-שנתי. הקורס מפגיש את התלמידים עם יצירות מגוונות מהשירה העברית, הסיפור הקצר, מחזות, רומנים וספרי קריאה. המפגש עם היצירות ייגע בממד האסתטי, הרעיוני והחוויתי, ויכלול ניתוח עומק של רבדי היצירה השונים. אחת השאיפות היא להעמיד יצירות בהקשר תמטי, היסטורי, פסיכולוגי וביוגרפי וכן לבדוק את הרלוונטיות לעולמנו כיום. המיקוד בשכבה י"ב הוא בהשלמת יצירות על-פי תכנית הבגרות ותרגול כתיבת תשובות לבגרות.

מטרות הקורס

 • היכרות והבחנה בין סוגות ספרותיות שונות ומאפייניהם ובין אמצעים רטוריים ואסתטיים
 • שיפור יכולת ההתמודדות עם יצירה ועמידה על מרכיביה, רעיונותיה, עיצובה וכדומה
 • השכלה רחבה והיכרות עם יצירות חשובות
 • פיתוח מיומנות הכתיבה. גירוי הסקרנות ויכולת ההעמקה בקריאה
 • מוכנות לאתגרי הבגרות
 • הנאה

דרישות הקורס

 • נוכחות בשיעורים
 • השתתפות פעילה ותרומה לדיונים
 • סיכום השיעור
 • קריאה מוקדמת של סיפורים מעת לעת
 • קריאה מוקדמת של "סיפור פשוט" לש"י עגנון (עד סוכות)
 • קריאה מוקדמת של רומן נוסף (בבחירה אישית ובאישור) במהלך השנה
 • הגעה עם ציוד מלא לשיעור - מחברת, כלי כתיבה, אסופת ספרות או הספר הנלמד באותה עת.
 • תרגול תשובות מלאות לשאלות מן הבגרות

מהלך הקורס

יצירות בכיתה י"ב: נתחיל עם שיריו של ח"נ ביאליק - "לא זכיתי באור מן ההפקר", "לבדי", "עם דמדומי החמה", "על השחיטה". שירים נוספים אותם נלמד הם "אומרים ישנה ארץ" (טשרניחובסקי), אליהו הנביא (אצ"ג), "עוד אבוא אל ספך" (אלתרמן), האמנם עוד יבואו ימים (גולדברג), "דיברות" (חורי) יילמדו סיפורים קצרים - "האדונית והרוכל" ו"פרנהיים" (עגנון), "צפירה" (קרת) או "סיפור אהבה" (אפלפלד), "יום נפלא לדגי הבננה" (סלינג'ר), "המפתח" (בשביס-זינגר). הרומן המרכזי של השנה יהיה "סיפור פשוט" מאת עגנון. בנוסף אליו, ייקראו התלמידים רומן נוסף (באישור).

מטלות וקביעת ציון

הציון השנתי יחושב כך: רוב הציון יתבסס על ההישגים במבדקים, וכ-10% יינתנו על מאמץ, השתתפות פעילה ועמידה בדרישות השיעור. ציון ההגשה לבגרות יחושב כך: 20% ציון שנתי י"א 30% ציון המתכונת 50% ציון שנתי י"ב.

*ייתכנו שינויים קלים בחישוב, ע"פ החלטת צוות ספרות.