שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

ספרות עברית וכללית

מוטי פרי

מחנך י"ב ומורה לספרות ביאס"א (השנה גם מרכז את התחום). השנה אסיים מחזור חינוך שני ביאס"א. בעבר לימדתי במספר בתי ספר - "אבות ובנים" באפרת, "סליקסברג" בארמון הנציב ו"דקל וילנאי" במעלה אדומים.
מעבר ליחידות החובה, אני מלמד את מי שבוחרים להרחיב ל-5 יחידות בספרות ולהעמיק. עבור מסגרת זו פיתחתי תכנית ייחודית ליחידה השלישית (ספרות פוליטית בישראל).

קרא עוד על מוטי פרי

ספרות עברית וכללית

תיאור הקורס

קורס ספרות עברית וכללית ניתן במסגרת לימודי רוח-חובה והנו תלת-שנתי. הקורס מפגיש את התלמידים עם יצירות מגוונות מהשירה העברית, הסיפור הקצר, מחזות, רומנים וספרי קריאה. המפגש עם היצירות ייגע בממד האסתטי, הרעיוני והחוויתי, ויכלול ניתוח עומק. אחת השאיפות היא להעמיד יצירות בהקשר תמטי, היסטורי וביוגרפי וכן לבדוק את הרלוונטיות לעולמנו כיום.

מטרות הקורס

 • שיפור יכולת ההתמודדות עם יצירה ועמידה על מרכיביה, רעיונותיה, עיצובה וכדומה.
 • השכלה רחבה והיכרות עם יצירות חשובות.
 • פיתוח מיומנות הכתיבה.
 • הנאה

דרישות הקורס

 • נוכחות בשיעורים
 • השתתפות פעילה ותרומה לדיונים
 • סיכום השיעור
 • קריאה מוקדמת של סיפורים מעת לעת
 • קריאה מוקדמת של "רומן רוסי" למאיר שלו (עד סוכות)
 • קריאה מוקדמת של רומן נוסף (בבחירה אישית ובאישור) במהלך השנה
 • הגעה עם ציוד מלא לשיעור - מחברת, כלי כתיבה, אסופת ספרות או הספר הנלמד באותה עת.

מהלך הקורס

יצירות בכיתה י"א: נפתח בשירה עברית מימי הביניים. לאחר חופשת סוכות נתחיל ברומן בו נתמקד השנה: "רומן רוסי" למאיר שלו. המחזה שילמד בכיתה הוא "ביקור הגברת הזקנה" לפרדריך דירנמט בנוסף, נעסוק ביצירות שונות על-פי תכנית הלימודים ומעבר לה.

מטלות וקביעת ציון

רוב הציון יתבסס על ההישגים במבדקים, וכ-10% יינתנו על מאמץ, השתתפות פעילה ועמידה בדרישות השיעור.