שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

פיזיקה ראשי

פיזיקה ראשי

תיאור הקורס

נעסוק בהמשך לימודי האלקטרומגנטיות ברמה מעמיקה, בפרקים בתורת הקוונטים ובתולדות הפיזיקה המודרנית ובהרחבה לפרקי פיזיקה נוספים

מטרות הקורס

הכרה מעמיקה של פרקי פיזיקה, הכרה מקיפה של דרכי חשיבה וסגנונות פעולה בפיזיקה, יכולת התמודדות עצמאית עם מערכות פיזיקליות - עיונית וניסויית, יכולת להסביר פיזיקה עמוקה בצורה ברורה ופשוטה, שימוש מושכל בכלים מתמטיים מגוונים בתרחישים פיזיקליים

דרישות הקורס

השתתפות אינטלגנטית, תשוקה, התמודדות עם דילמות, בעיות ותרחישים בפיזיקה, עמידה מכובדת במבחנים רשמיים, למידה עצמית, ניסוח מיטבי בכתב ובעל פה, שימוש מושכל בכלים מתמטיים מגוונים בתרחישים פיזיקליים