שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

היסטוריה - יובל

היסטוריה - יובל

טוטליטריות, נאציזם, מלחמת העולם השנייה, השואה וסוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל .

תיאור הקורס

דרישות הקורס

הגעה בזמן לשיעור הבאת ספר ומחברת אי שימוש במכשירי טלפון ניידים אי שימוש במחשבים נישאים שלא למטרות השיעור הקשבה והשתתפות בשיעורים שמירה על כללי התנהגות נאותים

מהלך הקורס

1. בנית המשטר הקומוניסטי בברה"מ ומאפייניו בשנות השלושים. השאלה המרכזית: 2. הקמת רפובליקת וימאר ותהליך ההתחזקות של המפלגה הנאצית: שאלה מרכזית: האם היה סופה של הרפובליקה בלתי נמנע? בתוך הנושא- דיון בתרבות שצמחה בה, דיון במקומו של המיעוט היהודי בגרמניה. 3. הקמת המשטר הנאצי ומאפייניו. השאלות המרכזיות: כיצד שיתקו הנאצים את הכוחות הפוליטיים האחרים בגרמניה? במה היה דומה ובמה היה שונה מהמשטר הקומוניסטי בברית המועצות? 4. מדיניות החוץ הנאצית מול מדיניות הפיוס, עד היערכות הכוחות לקראת פרוץ מלחמת העולם השניה. שאלה מרכזית: אילו טיעונים היו לתומכי מדיניות הפיוס ולמתנגדיה והאם ניתן בדיעבד לדון את תומכיה לכף חובה? כיצד השפיעו מדיניות החוץ הנאצית ומדיניות הפיוס על מדיניותה של ברה"מ כלפי גרמניה? 5. שלב המלחמה הראשון: כיצד הצליחה גרמניה לשעבד את רוב מדינות אירופה ואת אוכלוסייתן? הנושא כולל את הכיבושים הצבאיים, את מערך המדינות הגרורות ואת ה"סדר החדש", הכולל גיוס משתפי פעולה ודיכוי ה"רוב הדומם". 6. שלב המלחמה השני: כיצד הצליחו בעלות הברית לבלום את גרמניה ולנצחה? הנושא כולל את השתקמות כוחה הצבאי והתעשייתי של ברה"מ, את שיתוף הפעולה עם המחתרות האנטי נאציות באירופה, את כיבושי בעלות הברית. 7. שואת יהודי אירופה: האם מהלך מתוכנן או תהליך מתגלגל? מהי היחודיות בגורל היהודים לעומת אוכלוסיות כבושות אחרות? האם היתה קשת התגובות היהודיות לרדיפה ולהשמדה יחודית? 8. הכניסה לעידן הגרעיני ולמלחמה הקרה: מהן הסיבות המוצהרות והבלתי מוצהרות להטלת פצצות האטום? כיצד בישר תום מלחמת העולם השניה את פרוץ העימות הבין גושי? 9. התפתחות הישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי: כיצד איפשר משטר המנדט את בניית הישוב וכיצד הגיע למסה קריטית שאיפשרה הקמת מדינה יהודית בסוף שנות הארבעים? מהם רובדי הסכסוך שנוצר בין הישוב העברי לפלסטינים ולמדינות ערב בשנות השלושים? 10. הדה קולוניזציה באסיה ובאפריקה: מהו שילוב הגורמים שהביא להתפרקות האימפריה הבריטית והצרפתית? לימוד של דוגמא אחת, למשל אלג'יריה. 11. באיזו מידה היווה מאבק הישוב העברי בשלטון המנדט הבריטי מאבק אנטי קולוניאלי? 12. מה היו תגובותיהם של הכוחות הפוליטיים בישוב העברי ובציבור הפלסטיני להחלטת החלוקה של האו"ם וכיצד נומקו? 13. כיצד ניסה השלטון בישראל ליצור מכנה משותף לגלי העולים שהגיעו בשנות החמישים והששים ובאיזו מידה הצליח בכך? 14. מהן הסיבות להתמשכות מצב המלחמה בין ישראל לשכנותיה עד סוף שנות השבעים ומה היה מקומו של הגורם הפלסטיני בפרוץ המלחמות? 15. האם ישראל היא חברה רב תרבותית מאז שנות השמונים של המאה העשרים?

מטלות וקביעת ציון

ציון תעודה: ציוני המבחנים: 70%, ציוני המטלות 20%, הערכת מורה 10%. ציון שנתי (60% מציון הבגרות): מבחנים- 90%, הערכת מורה 10%