שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

פיזיקה מדע ראשי

פיזיקה מדע ראשי

כיתה י״א

תיאור הקורס

במחצית הראשונה נמשיך לעסוק במכניקה הניוטונית. דרך הכרות עם נושאים מתקדמים, כגון תנודות, גלים מכניים רוחביים וסיבוב, נמשיך ללמוד את השפה המדעית. מושגים כגון מדידה ואי ודאות של תוצאות ניסיוניות, יחס בין הניסוי לתאוריה, מודלים פיסיקליים ומשוואות מתמטיות שמתארות תהליכים פיסיקלים - כל אלו יבואו לידי ביטוי דרך דוגמאות מעולם המכניקה הניוטונית.
לימוד כלים מתמטיים מתקדמים אמור להתרחש ״בזמן אמת״, כלומר, דרך תופעות פיזיקליות.

במחצית השניה ייתקיים הקורס הראשון משני קורסי האלקטרודינמיקה. החלק השני ייתקיים בכיתה י״ב. קורס זה עוסק באלקטרודינמיקה הקלאסית של מקסוול.

דרישות הקורס

  • נוכחות בכל השיעורים והשתתפות פעילה.
  • הגשת שיעורי בית ודו"חות מעבדה.

 

מהלך הקורס

מכניקה II:

1. תנודות.

2. גלים מכניים רוחביים.

3. סיבוב.

4. מערכות מורכבות.

5. כבידה.

אלקטרודינמיקה I:

1. אלקטרוסטטיקה בריק

2. 
אלקטרוסטטיקה בחומרים

3. 
הולכת חשמל בחומרים

4. 
מעגלי זרם ישר

מטלות וקביעת ציון

  • שיעורי בית 30%
  • דו"חות מעבדה 30%
  • מבחנים 30%
  • בחנים והשתתפות פעילה בכיתה 10%

 

ביבליוגרפיה

עדי רוזן "מכניקה ניוטונית" כרך ב'.
על ספרי לימוד באלקטרודינמיקה אודיע בתחילת המחצית השניה.