שנתון תשע"ז

מגמת מדעי הרוח

מחשבת ישראל

ליאורה הררי-עמדי

ליאורה למדה מחשבת ישראל וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, והתמחתה בהוראת מקרא ומחשבת ישראל במכון כרם לחינוך יהודי הומניסטי. ליאורה הצטרפה לצוות בית הספר בשנת תשס"א והייתה במשך השנים מחנכת ורכזת שכבה. ליאורה לימדה תנ"ך בבית הספר ומרכזת את לימודי מחשבת ישראל. בשנת 2012 מונתה לתפקיד ראשת מגמת מדעי הרוח.

קרא עוד על ליאורה הררי-עמדי

מחשבת ישראל

הלכה ואמונה בעת החדשה

תיאור הקורס

הקורס ממשיך את לימודי מחשבת ישראל שהתלמידים התחילו בשכבת י' ומשלים לימודים בהיקף של 3 יחידות לימוד. גם בשנה זו הקורס עוסק בשני נושאים עיקריים אם כי בשנה זו רוב הטקסטים לקוחים מהעת החדשה. הנושא הראשון "הלכה, חוק ומוסר" עוסק במיקומו של החוק בחיים היהודיים ומפגיש את התלמידים בנושא של טעמי המצוות ובנושא של היחס להלכה ולאמונה אצל הוגים שונים (בובר, ליבוביץ ובוזגלו). הנושא השני עוסק ב"משבר האמונה בעת החדשה". התלמידים יכירו את המאפיינים המרכזיים של העת החדשה ויכירו את המשבר העמוק שדפוסי החשיבה החדש מזמן למחשבה הדתית. התלמידים ייפגשו עם שני הוגים המבטאים את משבר האמונה שתי הוגים המנסים לתת מענה למשבר עמוק זה. שפינוזה ומנדלסון ייצגו את החשיבה הראציונליסטית וניטשה וסולובייצ'יק ייצגו את החשיבה האקזיסטנציאליסטית.

מטרות הקורס

התלמידים יכירו זרמי חשיבה מרכזיים בהגות היהודית, דגש על העת החדשה. התלמידים יתמודדו עם רעיונות, עם התלבטויות ועם סגנונות כתיבה שונים בסוגיה דומה. התלמידים ירחיבו את מעגל שאלותיהם בסוגיות קיומיות וישוו בין התלבטויותיהם של ההוגים השונים לבין התלבטויות משמעותיות ורלוונטיות לעולמם כיום.

דרישות הקורס

קריאה שוטפת משיעור לשיעור. הגשת מטלות מסכמות בכל מחצית. כתיבת מבחן מתכונת ובגרות.

מהלך הקורס

תכנית מפורטת של הקורס הכוללת גם ביבליוגרפיה לכל שיעור בקובץ המצורף.

מטלות וקביעת ציון

מטלות- 30% נוכחות והשתתפות- 30% מבחן מסכם- 40%