שנתון תשע"ז

מגמת מדעי הרוח

מחשבת ישראל

ליאורה הררי-עמדי

ליאורה למדה מחשבת ישראל וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, והתמחתה בהוראת מקרא ומחשבת ישראל במכון כרם לחינוך יהודי הומניסטי. ליאורה הצטרפה לצוות בית הספר בשנת תשס"א והייתה במשך השנים מחנכת ורכזת שכבה. ליאורה לימדה תנ"ך בבית הספר ומרכזת את לימודי מחשבת ישראל. בשנת 2012 מונתה לתפקיד ראשת מגמת מדעי הרוח.

קרא עוד על ליאורה הררי-עמדי

מחשבת ישראל

תפיסת האל ותפיסת האדם בהגות היהודית

תיאור הקורס

הקורס מזמן הכרות עם זרמי חשיבה מרכזיים בהגות היהודית- מחשבת המקרא,מחשבת חז"ל, המחשבה הראציונליסטית, ספרות קבלית. הקורס גם חושף רעיונות, התלבטויות וסגנונות כתיבה שונים העוסקים בסוגיה דומה. הנושא הראשון בקורס "תפיסת האל בהגות היהודית" בנוי כקורס מבוא והוא מפגיש את התלמידים עם טקסטים שונים מההגות היהודית העוסקים בתפיסת האל ומסודרים בסדר כרונולוגי. כך התלמידים נחשפים לתפיסות שונות ביהדות על האלוהות ובכך מכירים את התקופות והזרמים המרכזיים במחשבה היהודית. הנושא השני בקורס "תפיסת האדם בהגות היהודית" מזמן קריאה של ספר אחד "מכריכה לכריכה". התלמידים יקראו את הספר "שמונה פרקים" לרמב"ם ויתמודדו עם סוגיות ומחשבות העוסקות בתכלית האדם. בכך יכירו תפיסת עולם אחד בצורה מעמיקה יותר.

מטרות הקורס

התלמידים יכירו זרמי חשיבה מרכזיים בהגות היהודית: מחשבת המקרא, מחשבת חז"ל, מחשבה ראציונליסטית, ספרות קבלית. התלמידים יתמודדו עם רעיונות, עם התלבטויות ועם סגנונות כתיבה שונים בסוגיה דומה. התלמידים ירחיבו את מעגל שאלותיהם בסוגיות קיומיות וישוו בין התלבטויותיהם של ההוגים השונים לבין התלבטויות משמעותיות ורלוונטיות לעולמם כיום. התלמידים ירכשו כלים לעיצוב השקפת עולם מורכבת וסובלנית כבני אדם, כיהודים וכישראלים.

דרישות הקורס

קריאה שוטפת משיעור לשיעור. השתתפות בשיעור. הגשת מטלת סיכום בכל מחצית. קריאת מסכת אבות וכתיבת תרגיל. כתיבת מבחן מסכם לקורס.

מהלך הקורס

תכנית מפורטת של הקורס הכוללת גם ביבליוגרפיה לכל שיעור בקובץ המצורף.

מטלות וקביעת ציון

מטלות- 30% נוכחות והשתתפות- 30% מבחן מסכם- 40%