שנתון תשע"ז

מגמת מדעי הרוח

פילוסופיה

גדי פרודובסקי

 חזר ללמד בבית הספר ב-2010 אחרי שלימד בו בשתי שנותיו הראשונות - 1990-2
מלמד פילוסופיה ומדעי הרוח

קרא עוד על גדי פרודובסקי

פילוסופיה

אתיקה וחזרה על תורת ההכרה

תיאור הקורס

תלמידי יב' שבחרו בלימודי הפילוסופיה בכיתה י', ממשיכים עתה, אחרי הפסקה של שנה, את לימודי הפילוסופיה שלהם. נחזור ונפנים את החומרים שנלמדו בכיתה י' - תורת ההכרה; ונלמד סוגיות מרכזיות בפילוסופיה של המוסר.

מטרות הקורס

א. היכרות ראשונית עם הוגים מרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית ועם תורותיהם; ב. הבנה של שאלות בסיסיות בתורת ההכרה ושל מושגים חשובים הנוגעים להן; ג. פיתוח היכולת לדון באופן מעמיק, מנומס וקשוב בשאלות קשות וחשובות; ד. פיתוח היכולת לפרש ולהבין טיעונים ולבחון אותם באופן ביקורתי; ה. שיפור ההבעה בתחומים עיוניים, בעל-פה ובכתב; ו. למעוניינים: לימוד היחידה השניה מתוך שתי יחידות בגרות בפילוסופיה והשלמת הבגרות.

דרישות הקורס

הדרישה העיקרית היא להגיע מוכן לשיעור. המשמעות: לקרוא היטב את חומר הקריאה שבו נעסוק. הציפיה היא שתלמידים ישתתפו באופן עירני בדיון שמתפתח, אך זאת אינה דרישה. בממוצע הזמן שנדרש לעבודה עצמית בין שיעור לשיעור (כולל הכנת מטלות והתכוננות לבחינות) הוא שעה וחצי.

מטלות וקביעת ציון

מחצית א': 40% מטלה, 40% בחינה, 20% השתתפות ובחנים. מחצית ב: 40% מטלה, 40% בחינה, 20% השתתפות ובחנים. השתתפות משמעה נוכחות סדירה, קריאת הטקסטים ותרומה לדיון בכיתה.

ביבליוגרפיה

ברטראנד ראסל, "בעיות הפילוסופיה" (ירושלים: מאגנס) 2001