שנתון תשע"ז

מגמת האמנות

בינתחומי

חיים בן שטרית

חיים בן שטרית מרכז את המגמה לאמנות מיום הקמתו של בית הספר, מוביל את תוכנית הלימודים ויחד עם צוות המגמה אחראי על התחדשותה לאורך השנים. חיים בוגר בהצטיינות של המחלקה לאמנות בצלאל בשילוב לימודים באקדמיה לאמנות של פריס בהנחיתו של האמן כריסטיאן בולטנסקי. בתחילת שנות התשעים עסק בעיקר בציור וזכה בפרסים רבים ביניהם פרס ג'קסון פולוק לציור בארה"ב, פרס מאנה כץ, פרס האמן הצעיר ומענקי קרן תרבות אמריקה ישראל. בעשר השנים האחרונות חיים עוסק במיצבים ווידאו ארט בארץ ובחו"ל, זכה בפרס הראשון בפסטיבל וידאופורמס בצרפת, השתתף בפרויקטים ותצוגות בצרפת, אנגליה, אוסטריה, איטליה, קנדה, מרוקו וגרמניה.

קרא עוד על חיים בן שטרית

בינתחומי

תיאור הקורס

פיתוח פרויקטים אישיים בינתחומיים לתערוכת אמצע השנה וסוף השנה. סדנת עבודה מעשית בהנחיה אישית,עם הפוגות קצרות לחומר עיוני והרצאות תלמידים. עבודה ודיון סביב תהליכי ביניים לקראת פרויקטים אישיים,שיתוף והפריה הדדית בין התלמידים. עבודה על פרויקט קבוצתי בסמסטר א.

מטרות הקורס

תצוגת עבודות לשיח המגמה בסוף שבוע פרויקטים. תצוגת עבודות למשוב חיצוני בתערוכת הסיום.

דרישות הקורס

הרצאות תלמידים עפי סדר שיקבע מראש. שיתוף הקבוצה בתהליכי הביניים. הגשת פרויקטים בסוף סמסטר א ותערוכת הסיום.

מהלך הקורס

סדנת עבודה מעשית בהנחיה אישית,עם הפוגות קצרות לחומר עיוני והרצאות תלמידים. עבודה ודיון סביב תהליכי ביניים לקראת פרויקטים אישיים,שיתוף והפריה הדדית בין התלמידים. עבודה על פרויקט קבוצתי בסמסטר א.

מטלות וקביעת ציון

50%=הגשות בזמן 50%-עבודה מתמשכת ומעמיקה.