שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

ספרות מורחב: יחידה רביעית

ז'יל אמויאל

למד כל שנותיו בירושלים. בעל תואר שלישי מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, וכן תואר ראשון בספרות עברית, פילוסופיה ותולדות התיאטרון, ותואר שני בספרות עברית. כמו כן הוסמך להורות תורה שבעל-פה מטעם מכללת ליפשיץ. מלמד ביאסא מיום הקמתו בשנת 1990 וכיום משמש כרכז לימודי הספרות. 

קרא עוד על ז'יל אמויאל

ספרות מורחב: יחידה רביעית

יצירות מספרות העולם) ויחידה חמישית (להיות יהודי ישראלי: קולות וזהויות

תיאור הקורס

לימודי ספרות מורחב בכיתה יב כוללים 2 יחידות (בנוסף ליחידה הבית-ספרית שנלמדה בכיתה יא): א. יחידה רביעית: יצירות מספרות העולם ב. יחידה חמישית: להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות מטרת לימודי ספרות מורחב היא להעמיק את הדיון ואת ההיכרות בנושא נבחר באמצעות סוגות ספרותיות שונות אשר עשויות להקיף ולמצות את הנושא. הנושאים אשר יידונו במסגרת היחידה החמישית הם: שאלת הזהות, מה פירוש להיות יהודי, להיות ישראלי? צברים ועולים. החברה הישראלית. תפיסת 'כור ההיתוך', מציאות רב תרבותית, מתחים בין-דוריים, מתחים אידיאולוגיים. יחסי יהודים-ערבים, הסכסוך היהודי-ערבי. במסגרת היחידה הרביעית יכיר התלמיד ויתוודע ליצירות מרכזיות בספרות העולם: מהספרות העתיקה ועד לספרות המודרנית. השיעורים יתנהלו בדרכים אחדות: א. הצגת הנושא ופיתוח דיון כיתתי. ב. הצגת הנושא ע"י התלמיד ומתן רפרט. ג. חלקות הכיתה לקבוצות דיון. ד. התלמידים יקראו מבעוד יום את היצירות. ה. השיעור יתבסס על קריאה, ניתוח טקסטואלי (תמטי ורטורי), דיון, הצגת עמדות, דעות, ארגומנטים. ו. השיעור יפתח דיון אנטרטקסטואלי.

מטרות הקורס

הפנמה מליאה של מיומנויות למידה. יישום מיומנויות למידה על טקסטים חדשים. תרגול שאלות בגרות בן ביחידה רביעית והן ביחידה חמישית. שליטה בנושאים הנלמדים.

דרישות הקורס

נוכחות עקבית בשיעורים. הגשות מטלות. השלמת שיעורים במקרה של היעדרות. קריאת הטקסטים בבית. השתתפות פעילה בשיעורים.

מהלך הקורס

נתחיל תחילה ביחידה החמישית: להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות א. לימודי חובה: רומן:ארבעה בתים וגעגוע: אשכול נבו סיפור קצר: הדר הדרשה: חיים הזז מול היערות: א. ב. יהושע השבוי: ס. יזהר דרך הרוח: עמוס עוז שירה: שיר זוהרה אלפסייה: ארז ביטון חשבון עובר: חיים גורי והגירת הורי: יהודה עמיחי רחיפה בגובה נמוך: דליה רביקוביץ' חוואג'ה ביאליק: רוני סומק. ב.הרחבה סיפור קצר:סוסים: רות אלמוג חדר על הגג: סביון ליברכט רשימות ומסות: העגלה המלאה והעגלה הריקה: עמוס עוז מחזה: המורדים: עדנה מזיאה סרט: בלוז לחופש הגדול: רנן שור היחידה הרביעית: הומרוס: האודיסיאה פרק 23. סרוונטס: דון קיחוטה: פרק ח' + פרק נוסף גוגול: האף הגלגול: קפקא. שירה: ווילאם שיקספיר: סונט 130 אלזה לסקר שילר: פרידה ברכט: גנרל טנק שלך אדגר אלן פו: אנבל-לי וולט וויטמן: קברניט שלי רב חובל אנה אחמטובה: שיר הפגישה האחרונה.

מטלות וקביעת ציון

א. ציון 2 מבחנים: 50% ב. מבחן מתכונת: 40% ג. עבודה שוטפת: 10%