שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

מתמטיקה - 4 יחידות

טל אלמגור

מורה למתמטיקה ומחנכת. בעלת תואר ראשון ושני במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה ממכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב. מלמדת בתיכון משנת 2009.

קרא עוד על טל אלמגור

מתמטיקה - 4 יחידות

תיאור הקורס

בשיעורי מתמטיקה נלמד את הנושאים הנדרשים לבחינת הבגרות לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך. נכיר ונתרגל בעיות מסוגים שונים בכל נושאי הלימוד. נשכלל את המיומנויות המתמטיות הטכניות, את יכולת הניסוח וההנמקה בכתב ובעל-פה.

מטרות הקורס

שליטה בחומר הנדרש לבחינת הבגרות, והיכרות טובה עם מגוון סוגי תרגילים ודרכי פתרון בנושאי הלימוד השונים. מיומנות טכנית טובה באלגברה ובאנליזה. היכרות עם מבחר המשפטים בגיאומטריה של המישור, ויכולת יישום שלהם בתרגילים. שכלול יכולת הניסוח בשפה מתמטית פורמלית, שיפור יכולת ההסבר וההנמקה ויכולת הבדיקה והביקורת.

דרישות הקורס

הגעה בזמן לשיעורים. הגעה עם ציוד לימודי מתאים (מחברת מסודרת, כלי כתיבה, ספרי לימוד, מחשבון). נוכחות סדירה, ערנות קשב וריכוז בזמן השיעור. השתתפות בדיון בכיתה, ובתרגול בזמן השיעור. סיכום תוכני השיעור בצורה מסודרת. הכנת שיעורי בית בעקביות (בין אם להגשה ובין אם לא). לימוד ותרגול לקראת בחינות.

מהלך הקורס

נושאי הלימוד: טכניקה אלגברית שאלות מילוליות גיאומטריה אנליטית הסתברות קלאסית גיאומטרית המישור טריגונומטריה במישור חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

מטלות וקביעת ציון

ציון כל מחצית יחושב על סמך הישגי התלמיד/ה בבחינות ובבחנים, הישגים בעבודות הבית ואחוז מטלות הבית שיוגשו. יינתן משקל יחסי רב לשיעורי הבית. יורד ציון על ריבוי היעדרויות לא מוצדקות, בהתאם לנוהלי בית הספר.

ביבליוגרפיה

גורן בני, מתמטיקה (4 יחידות לימוד), חלק ב' 1, שאלון 035804