שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

מתמטיקה 5+ יח"ל

טל אלמגור

מורה למתמטיקה ומחנכת. בעלת תואר ראשון ושני במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה ממכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב. מלמדת בתיכון משנת 2009.

קרא עוד על טל אלמגור

מתמטיקה 5+ יח"ל

תיאור הקורס

בשיעורי מתמטיקה נלמד את הנושאים הנדרשים לבחינת הבגרות לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך. נכיר ונתרגל בעיות מסוגים שונים בכל נושאי הלימוד. נשכלל את המיומנויות המתמטיות הטכניות, את יכולת הניסוח וההנמקה בכתב ובעל-פה. נפגוש ונעמיק במספר נושאי העשרה ככל שיאפשר לנו הזמן (תורת החבורות, מבנים אלגבריים נוספים, מרחבים וקטוריים, נגזרות חלקיות, נקודות קיצון של פונקציות בשני משתנים, כלל לופיטל, גזירה לוגריתמית)

מטרות הקורס

שליטה בחומר הנדרש לבחינת הבגרות, והיכרות טובה עם מגוון סוגי תרגילים ודרכי פתרון בנושאי הלימוד השונים. מיומנות טכנית גבוהה באלגברה ובאנליזה (מעבר לנדרש בבחינת הבגרות). שכלול יכולת הניסוח בשפה מתמטית פורמלית, שיפור יכולת ההסבר וההנמקה ויכולת הבדיקה והביקורת. היכרות עם נושאי העשרה שונים.

דרישות הקורס

הגעה בזמן לשיעורים. הגעה עם ציוד לימודי מתאים (מחברת מסודרת, כלי כתיבה, ספרי לימוד, מחשבון). נוכחות סדירה, ערנות קשב וריכוז בזמן השיעור. השתתפות בדיון בכיתה, ובתרגול בזמן השיעור. סיכום תוכני השיעור בצורה מסודרת. הכנת שיעורי בית בעקביות (בין אם להגשה ובין אם לא). לימוד ותרגול לקראת בחינות.

מהלך הקורס

נושאי הלימוד: וקטורים מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית טריגונומטריה במרחב אלגברה של חזקות ומעריכים ולוגריתמים (כולל בעיות גדילה ודעיכה) חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי נושאי העשרה כפי שצוין בסעיף 'תיאור השיעור'.

מטלות וקביעת ציון

ציון כל מחצית יחושב על סמך הישגי התלמיד/ה בבחינות ובבחנים, הישגים בעבודות הבית ואחוז מטלות הבית שיוגשו. יינתן משקל יחסי רב לשיעורי הבית. יינתנו בונוסים על תרגילי אתגר מעת לעת. יורד ציון על ריבוי היעדרויות לא מוצדקות, בהתאם לנוהלי בית הספר.

ביבליוגרפיה

גורן בני, מתמטיקה (5 יחידות לימוד), חלק ג' 1, שאלון 035807