שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

ספרות 2 יח"ל

ז'יל אמויאל

למד כל שנותיו בירושלים. בעל תואר שלישי מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, וכן תואר ראשון בספרות עברית, פילוסופיה ותולדות התיאטרון, ותואר שני בספרות עברית. כמו כן הוסמך להורות תורה שבעל-פה מטעם מכללת ליפשיץ. מלמד ביאסא מיום הקמתו בשנת 1990 וכיום משמש כרכז לימודי הספרות. 

קרא עוד על ז'יל אמויאל

ספרות 2 יח"ל

תיאור הקורס

הלימודים בספרות בכיתה יב מהווים המשך ישיר ללימודי הספרות בכיתות י' ויא'. מהלכי השיעורים בכיתה יב' יביאו לידי סיום את הכנתם של התלמידים לבחינת הבגרות בקיץ תשע"ו ע"י העמקת הקניית מיומנויות למידה והשלמת לימוד והוראת קורפוס היצירות. שיעורי הספרות יתמקדו ביצירה הבודדת ובהקשריה עם יצירות ספרות אחרות תוך הדגשת זיקותיה למערכות תרבות אקטואליות והסטוריות. בכל שיעור נגדיר את נושא השיעור ונציין את מטרתו. שיעורי הספרות יתבססו על ניתוח תמטי של היצירה הבודדת ועל ניתוח רטורי המבליט את אכותיותיה הספרותיות. בניתוח התמטי של יצירת הספרות נדון בקשת רחבה של שאלות המתייחסות למוטיבים, לנושאים ולמשמעויות. נלמד להציע פירוש כולל ליצירה. השיעורים יהיו מבוססים על קריאה בקול רם של היצירה וניתוח הטקסטואלי באמצעות פיתוח דיון כיתתי, מתן מקום דומיננטי לתגובות התלמידים, השמעת דעות, עמדות, טענות וטיעונים. השיעור הבודד ישאף למסקנות ולסיכום. בכל שיעור נציג רקע חיוני להוראת היצירה כגון הביוגרפיה של היוצר והתקופה, תולדות הז'אנר הנלמד. בדרך כלל השיעור יונחה ע"י המורה אך לעיתים קרובות עם ע"י התלמידים אשר יכינו רפרט קצר על היצירה הנלמדת. היבטים שונים עשויים להיות מוצגים ע"י קבוצות תלמידים תוך שימוש בעזרים שונים. יהיה מקום חשוב ללימוד העצמי ויישום מיומניות למידה. לעיתים התלמידים יבצעו עבודה בכיתה באופן אינדיבידואלי ובצוותים. התלמידים והצוותים יציגו את עבודתם בכיתה. בכל שיעורי הספרות נשאף להתייחס כל מרכיבי הסיפור.

מטרות הקורס

זיהוי הז'אנר הנלמד. לימוד מרכיבי הסיפור: דמות, עלילה, סגנון, מבנה, מספר ונקודות תצפית. נושא היצירה והרעיונות. לשון וסגנון היצירה. זיהוי והיכרות לשון השירה: לשון ציורית. יסודות מבניים ורטוריים בשירה. המחזה בהקשר הכולל של הדרמה. התלמיד ידע לנתח יצירה ספרותית על היבטיה השונים, ידע להשיב על שאלות בגרות בספרות ולהתמודד עם טקסטים חדשים: אנסין. התלמיד יפתח רגישויות ספרותיות ויהיה תלמיד עצמאי ואוטונומי.

דרישות הקורס

הבאת אסופת היצירות, הרומן, המחזה. רישום עיקרי הדיון במחברת. השתתפות פעילה בשיעור. הכנת שיעורי בית. הצגת רפרט.

מהלך הקורס

נתחיל את השעה בלימוד 3 שירים: שני יסודות: זלדה ירח: נתן אלתרמן שיר אימי והנחל: אורי צבי גרינברג לאחר מכן נלמד שני סיפורים: אח קטן: רונית מטלון האדונית והרוכל: ש"י עגנון בזה אנו מסיימים את פרק הסיפור הקצר. נלמד 4 שירי ח. נ. ביאליק נלמד את הנובלה בדמי ימיה לש"י עגנון נלמד 4 שירים משירת ימי הביניים. במהלך השנה התלמידים יגישו עבודה על הנובלה 'הזקן והים'.

מטלות וקביעת ציון

שני מבחנים:60% מבחן מתכונת: 30% יחס כולל ועבודה שוטפת: 10%

ביבליוגרפיה

הפואטיקה של הסיפורת בימינו: שלומית רמון-קינן