שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

כימיה מדע ראשי

זהר די-נור ברזילי

בעלת תואר ראשון ושני בכימיה מהאוניברסיטה העברית. במסגרת עבודתה באוניברסיטה חקרה את המבנה וחלוקת המטען של מערכות אורגניות מצומדות וטעונות, בטכנולוגית NMR.
לימדה תלמידים מחוננים במסגרות שונות, מלמדת כימיה ביאסא משנת 1997 (לא ברצף), רכזת הכימיה משנת 2003. ראשת מגמת המדעים משנת 2015.


 

קרא עוד על זהר די-נור ברזילי

כימיה מדע ראשי

תיאור הקורס

הלימודים יהיו בהיקף רחב, תוך דגש על הבנה מעמיקה, פיתוח יכולות חשיבה והסקת מסקנות, חיבור ישיר לחיי היומיום וכן מבט על התפתחות מדע הכימיה. הקורס כולל שיעורים עיוניים, וכן שעורי מעבדה המשלימים את הנלמד בקורס, ומפתחים יכולות חשיבה ומיומנויות של מחקר מדעי.

מטרות הקורס

יכולת להגיע להכללות ולמסקנות מתוך אוסף נתונים. התמודדות עצמאית עם חומר לימודי חדש. תכנון וביצוע ניסויים מעבדתיים, ופיתוח מיומנויות מחקר מדעי. קריאת מאמרים ויכולת ניתוח טקסטים ונתונים מדעיים. יכולת יישום של עקרונות תיאורטיים בניתוח של מצבים מחיי יומיום. יכולת להציג נושא מול קהל.

דרישות הקורס

נוכחות בכיתה, והשתתפות פעילה. נוכחות בשעורי המעבדה, הגעה למעבדה בנעלים סגורות ובשיער אסוף. ביצוע והגשה בזמן של מטלות אשיות: שעורי בית, תרגילים, הכנת הרצאות, וכן ביצוע מטלות קבוצתיות: הגשת דו"חות מעבדה, משימות קבוצתיות שונות. ביצוע מבחנים ובחנים.

מהלך הקורס

נושאים מרכזיים שיילמדו במהלך השנה: 

סטוכיומטריה וחישובים בכימיה, תגובות חימצון-חיזור, תגובות חומצה-בסיס. מבנית לימוד עצמאית בנושא תגובות בשיווי משקל, כימיה אורגנית מתקדמת - מנגנוני תגובות התמרה.

 

מטלות וקביעת ציון

10% הערכת מורה 40% מבחנים 20% בחנים.  20% דוחות מעבדה 10% מטלות הגשה, והרצאה האחוזים יכולים להשתנות מעט בהתאם להיקף המטלות