שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

היסטוריה - מנשה

מנשה שרביט

מורה להיסטוריה ואזרחות, מחנך ורכז שכבה י"ב. סגן מנהל.

קרא עוד על מנשה שרביט

היסטוריה - מנשה

הלאומיות בישראל ובעמים

תיאור הקורס

בשנה זו נלמד בתכנית ייחודית לבגרות. תכנית זו כוללת את הנושאים: הלאומיות באירופה במאה ה- 19 והלאומיות היהודית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. במהלך השיעורים נקרא יחד טקסטים הקשורים לנושאי הלימוד, תהיינה מטלות קצרות במהלך השיעורים, נצפה בסרטים וחלק מהנושאים יוצגו במצגות.

דרישות הקורס

הגעה בזמן לשיעור הבאת ספר ומחברת אי שימוש במכשירי טלפון ניידים אי שימוש במחשבים נישאים שלא למטרות השיעור הקשבה והשתתפות בשיעורים שמירה על כללי התנהגות נאותים

מהלך הקורס

תכנית הלימודים בהיסטוריה, כיתה י', תשע"ו א. מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 1. מבוא להוראת נושא הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19 2. הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 3. המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 4. דפוסי הגשמה של תנועה לאומית אחת באירופה במאה ה-19: המצב המדיני, חברתי-כלכלי לפני תחילת המאבק הלאומי, הגבולות בהם חיו בני הלאום, מי שלט במדינה, מטרת המאבק והכוחות הפעילים שהניעו את המאבק, השלבים העיקריים במאבק, הגורמים המסייעים והגורמים המעכבים בניהול המאבק, תוצאות המאבק, קווי הדמיון והשוני בין מאבק תנועה זו לדפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות. ב. התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים 1. הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית 2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה: 'מדינת היהודים', תכנית באזל, המסגרת הארגונית למימוש מטרות התנועה, ניסיונותיו לקדם את קבלת הצ'רטר, ויכוח אוגנדה 3. א. הוויכוח בין הציונים: מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה ומהן הדרכים להתמודדות עמה ב. הגישות השונות בקרב הציונים בשאלת התרבות ובשאלת דמות החברה עתידה לקום בארץ ישראל ג. דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ ישראל 1. דפוסי הפעולה של התנועה הציונית במדינות אירופה, בארצות אגן הים התיכון והאסלאם: אגודות ציוניות, ספרות , עיתונות, לימוד השפה העברית, 'עבודת ההווה', הקמת מסגרות להכשרה ולעלייה 2. פעולותיהם של הציונים בא"י על מלחמת העולם ה-1: הסיבות לעליות לא"י, מפת ההתיישבות, צורות התיישבות, מסגרות פוליטיות, חברתיות וביטחוניות, תרבות וחינוך, אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונית 3. התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם ה-1 4. מדיניות השלטון העות'מאני (ג'מל פחה) כלפי היישוב היהודי בא"י בזמן מלחמת העולם ה-1: יעדים ודרכי פעולה 5. דרכי התמודדות של היישוב היהודי בא"י: 'הוועד להקלת המשבר', ארגון ניל"י 6. הגדודים העבריים: מטרות הקמתם והפעולות שנעשו במסגרתם 7. הצהרת בלפור: תכנה, הקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה, כיצד קיבלו אותה הציונים, היהודים המשתלבים והערבים ד. השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה במאה ה-19 – נקודות דמיון ושוני ה. הגורמים להתעוררות התנועות הלאומיות, המטרות, דפוסי הנהגה, הדרכים שננקטו לקידום מטרות התנועות הלאומיות, הקשיים שעמדו בדרכן

מטלות וקביעת ציון

ציון תעודה: 70% ציון מבחני רבעון, 20% ציוני עבודות, 10% הערכת מורה ציון סוף שנה (ציון הבגרות): 90% ציוני מבחנים, 10% הערכת מורה