שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

כימיה מדע ראשי

רונית מרכוס

מורה לכימיה. בעלת תואר ראשון ושני בכימיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותעודת הוראה בכימיה מהאוניברסיטה העברית.

קרא עוד על רונית מרכוס

כימיה מדע ראשי

תיאור הקורס

לימוד מעמיק של מושגים ותשתית של ידע במדע הכימיה, קבלת מידע מטקסטים מדעיים בעברית ובאנגלית וכן מבט על התפתחות מדע הכימיה. הקורס כולל שיעורים עיוניים ושיעורי מעבדה המשלימים את הנלמד בקורס, ומפתחים מיומנויות של מחקר מדעי.

מטרות הקורס

  • פיתוח חשיבה מדעית.
  • התמודדות עצמאית עם חומר לימודי חדש.
  • יכולת ליישום החומר העיוני בעבודת המעבדה.
  •  תכנון וביצוע של ניסויים מעבדתיים דרך התנסות במעבדות חקר.
  • שיפור מיומנויות שפה מדעית דרך כתיבת דו"חות.

דרישות הקורס

  • נוכחות בכיתה.
  • השתתפות פעילה בשעורים העיוניים ובעבודת המעבדה.
  • ביצוע והגשה בזמן של מטלות: שעורי בית, תרגילים, דו"חות מעבדה, הרצאות תלמיד, משימות קבוצתיות שונות.
  • ביצוע מבחנים ובחנים.

מהלך הקורס

1.    מושגי יסוד: רמות ייצוג, מצבי צבירה, סוגי חומרים, גלגולי אנרגיה.
2.    מבנה האטום: התפתחות מודל האטום, מושגי יסוד בנושא גלים,  קרינה אלקטרומגנטית, הדואליות של האור, ספקטרום מימן, מודל האטום כפי שנתפס היום, איזוטופים, רדיואקטיביות.
3.    אורביטלים אטומיים: מספרים קוונטים, דיאגרמת רמות אנרגיה עבור אטום מימן ואטומים רב אלקטרוניים, אכלוס אלקטרונים באורביטלים אטומיים.
4.    מחזוריות: הטבלה המחזורית של מנדלייב – כיצד  מבוטאת המחזוריות בגדלים המאפיינים את האטומים השונים,  התפתחות הטבלה המחזורית, היבטים נוספים לטבלה של מנדלייב.
5.    הקשר הכימי:  מודל הקשר היוני, הקוולנטי והמתכתי. 
6.    שיווי משקל: מאפייני שיווי-משקל, לחץ אדים, מסיסות גזים, הפרעות לשווי משקל.

מטלות וקביעת ציון

60% - מבחנים ובחנים, עבודות הגשה, הרצאות על החומר העיוני 
30% - דו"חות מעבדה
10% - למידה שוטפת (השתתפות, הגשה בזמן של מטלות)