שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

מדעי הים

ענת מעוז

בעלת תואר ראשון במדעי החיים ותואר שני בזואולוגיה מאוניברסיטת ת"א. מורה משנת 2002, מלמדת בבי"ס משנת 2008. מלמדת ביולוגיה, כימיה ומדעי הים. מחנכת כיתה ורכזת שכבה.

קרא עוד על ענת מעוז

מדעי הים

תיאור הקורס

קורס בחירה המיועד לתלמידי כל המגמות, הפותח חלון לנושא פחות מוכר: הים והיצורים החיים בו.

מטרות הקורס

הכרות עם הסביבה הימית, מאפייניה הפיזית, והיצורים החיים בה. פיתוח יכולת למידה עצמית והרצאה מול כיתה. פיתוח מיומנויות מעבדה וניתוח.

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים. הגשת פרזנטציה לבד או בזוג, בנושא הקורס.

מהלך הקורס

מבוא. הכימיה של המים- מומסים ועוד. קצת פיזיקה- זרמים, גאות ושפל. הכרות עם קבוצות סיסטמטיות נבחרות לפי סדר אבולוציוני: מיקרואורגניזמים ימיים. ספוגים. צורבים, כולל שוניות אלמוגים. רכיכות. קווצי עור. דגים. צבי ים. יונקים ימיים. נושאים נוספים יילמדו לפי יוזמות של התלמידים המשתתפים בקורס.

מטלות וקביעת ציון

70% פרזנטציה 30% תלמידות: נוכחות, השתתפות, קשב ועבודה במעבדה.