שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

כימיה מדע ראשי

גיא אשכנזי

בעל תואר ראשון ושני בכימיה ותואר שלישי בהוראת המדעים, אחראי תחום כימיה במכון למצוינות בהוראה, מנחה מורים במסגרת פרויקט "מורה חוקר" של האוניברסיטה העברית, זוכה פרס טראמפ להוראה איכותית 2016.

קרא עוד על גיא אשכנזי

כימיה מדע ראשי

תיאור הקורס

הקורס עוקב אחר תכנית הלימודים לבגרות ב-5 יח"ל כימיה, בהרחבה ובהעמקה.

מטרות הקורס

1. יכולת היבחנות על 70% מהחומר לבגרות
2. תיק עבודות המכסה 30% מהחומר לבגרות
3. יכולת דלייה והערכת אמינות של נתונים ממאגרי מידע
4. קריאת מאמרים
5. יכולת יישום של עקרונות תיאורטיים בניתוח של מצבים מחיי יומיום

מהלך הקורס

1. אינטראקציה של אור וחומר במוצקים (הערכה חלופית)
2. אנתלפיה
3. קינטיקה כימית
4. אנטרופיה
5. כימיה של מזון

מטלות וקביעת ציון

50% מבחנים
40% הערכה חלופית (דו"חות מעבדה ומטלות הגשה)
10% למידה שוטפת (השתתפות בשיעורים ובחנים)