שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

אנגלית - ולרי

ולרי זקוביץ

ולרי קאר זקוביץ בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת בראון, רוד איילנד ותואר שני בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית שם כתבה את התזה שלה אודות הטקסט הנוצרי בן המאה ה-2 – הפרוטואבנגליום של ג'יימס. היא עורכת לשונית באנגלית ומתרגמת מעברית לאנגלית. מלמדת ביאסא משנת 2012.

קרא עוד על ולרי זקוביץ

אנגלית - ולרי

תיאור הקורס

English at IASA is both a language and a literature class. During the 10th grade we begin to work on reading comprehension and close reading skills, and to learn strategies for both. We will practice writing skills, both inside and outside the classroom, and learn the basic elements of the academic essay. Grammar lessons are interspersed throughout the year.

During the 10th grade we begin to work on the English Literature Log, which comprises the literature segment of the English Bagrut and includes the study of two poems, three short stories, and one play or novel. Log units include a number of elements, including logwork and a summative assessment. The logwork may be an essay, presentation, or creative piece of work that reflects some analysis of the studied text. The summative assessment represents a final exam on the unit, during which the student must demonstrate a deep understanding of the poem/story/novel/play. In the 10th grade, we will complete two units for the English Literature Log. 

מטרות הקורס

Students will improve their English reading comprehension skills.
Students will learn to read a text closely and critically.
Students will be able to express their ideas orally and in writing.
Students will learn to analyze a piece of literature. They will pay attention to and question form and content, identifying and articulating various literary techniques as well as evaluating their function and effect in a text.
Students will be able to cite evidence to support their analysis.
Students will learn to write a well-structured essay, using correct and appropriate English.

דרישות הקורס

Full participation in class writing activies, discussions and group work. I expect students to use the classroom not only to practice their English skills but to further their engagement with the texts we study.
Reading of assigned materials. We will be reading a selection of short stories and poetry, and one novel. Students are expected to read texts on time and in an active manner
Four essays will be completed in the 10th Grade.
There will be one summative assessment.

מטלות וקביעת ציון

30%   Log work
20%   Summative assessment
30%   Book Reports
20%   Homework, short writing tasks, effort, attendance