שנתון תשע"ז

מגמת מדעי הרוח

לטינית

אלה קפלן

מורה ללטינית. בעלת תואר שני בלימודים קלאסיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

לימדה בקורסים לשפה ולתרבות רומית בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית בין השנים 2007-12.

קרא עוד על אלה קפלן

לטינית

תיאור הקורס

המשך וסיום הלימוד של החומר הדקדוקי. קריאה מודרכת בטקסים מקוריים.

מטרות הקורס

יכולת התמודדות עצמאית עם טקסט מקורי בשפה לטינית.

דרישות הקורס

נוכחות. תרגום החומר משיעור לשיעור.

מטלות וקביעת ציון

השתתפות - 30% מהציון. בחנים - 10% מהציון כל אחד. מבחן - שאר הציון.

ביבליוגרפיה

חוברת "לאטינית למתקדמים", ד"ר עמיאל ורדי.