שנתון תשע"ז

מגמת מדעי הרוח

לטינית

אלה קפלן

מורה ללטינית. בעלת תואר שני בלימודים קלאסיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

לימדה בקורסים לשפה ולתרבות רומית בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית בין השנים 2007-12.

קרא עוד על אלה קפלן

לטינית

תיאור הקורס

המשך לימוד יסודות השפה הלטינית. סיום החומר הדקדוקי הבסיסי. קריאה במקורות.

מטרות הקורס

יכולת קריאה של טקסים בסיסיים מהתקופה הקלאסית בשפת המקור.

דרישות הקורס

נוכחות. השתתפות פעילה - קריאה ותרגום משפטים וטקסים בכיתה. הגשת שיעורי בית. בחנים. מבחנים.

מטלות וקביעת ציון

כל בוחן - 10% מהציון. נוכחות, השתתפות והגשת שיעורים - 10% מהציון. מבחן - שאר הציון.

ביבליוגרפיה

חוברת "לאטינית למתחילים", ד"ר עמיאל ורדי