שנתון תשע"ז

מגמת האמנות

אמנות מודרנית

עדי שלמון

בוגרת המחלקה לצילום בבצלאל ובוגרת תואר שני לאוצרות בבצלאל. תערוכות יחיד  וקבוצתיות בישראל ובעולם. עוסקת בחקר צילום ואמנות עכשווית דרך אוצרות עם דגש על אמנות אסייתית עכשיות ומעורבות קהל ביצירות אמנות.

קרא עוד על עדי שלמון

אמנות מודרנית

תיאור הקורס

הקורס יציג סקירה כרונולוגית של התפתחות האמנות המערבית מן המהפכה הצרפתית בשלהי המאה ה-18 ועד ימינו, תוך התייחסות להקשרים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שבתוכם היא נוצרה. במהלך השעורים נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים חשובים שנכתבו על ידי אמנים אלה. הקורס יפתח בדיון בעקרונות הניאו קלאסיקה כפי שהם באים לידי ביטוי באדריכלות, פיסול, ציור ורישום. לאורך סמסטר א' נדון בזרמים אמנותיים נוספים שהתפתחו במאה ה-19, כמו הרומנטיציזם, הנטורליזם, הריאליזם, האימפרסיוניזם, הפוסט אימפרסיוניזם ואמנות סוף המאה: סימבוליזם ואר נובו. סמסטר ב' יוקדש לאמנות המאה העשרים, ויעסוק באמנים ובזרמים מרכזיים, כמו הפוביזם, הקוביזם, הגשר, הפרש הכחול, הפוטוריזם, ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן ושל מלביץ', הדאדא, הסוריאליזם, האקספרסיוניזם המופשט, אמנות הפופ, אמנות מינימליסטית, אמנות מושגית, היפר ריאליזם, ואמנות עכשווית. לצד דיון בזרמים אלה, נעסוק גם במגמות חוזרות באמנות המודרנית, כמו משיכה אל האחר; האדם והטבע; אמנות וטכנולוגיה ועוד.

מטרות הקורס

יכולת להתמודד עם מאמרים אקדמיים ומקורות ראשוניים בחקר תולדות האמנות ולהגיע לבשלות לכתיבה אקדמאית בנושא.

דרישות הקורס

השתתפות בדיונים בכיתה, ניתוחי יצירות, עבודות בית, רפרנטים