שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

אנגלית - ניקול

ניקול בורסוצקי

 

בעלת תואר ראשון בהיסטוריה מPontifical Catholic University of Chile ותאודת הוראה באנגלית ממכללה ירושלים בבית בגן.

העבודה שלי בהיסטוריה מתייחסת לפיתוח קהילת היהודית בצ'ילה בבעשורים האחרונים.  התחילתי לעבוד בהוראת אנגלית ב2014 אחרי שעליתי לארץ ב2013.  

קרא עוד על ניקול בורסוצקי

אנגלית - ניקול

אנגלית לכיתה י

תיאור הקורס

In IASA, we believe that in order to master English, pupils must be introduced to authentic texts and that with the aid of these texts, pupils will improve their reading, writing,speaking and listening skills. Pupils in Tenth Grade will be taught to reading methodology  - PaRDeS - that will hopefully improve their analysis of text and therefore their comprehension. They will also practice different writing styles - free writing, creative writing and academic writing, both in and out of class, to improve their thinking, writing and reading skills.  Pupils will be exposed to new vocabulary through their reading and will use both their texts and their own writing as tools to learn grammar.  In addition, since we are teaching a language, pupils will be expected to participate in class discussion. particular since the Minister of education has not placed an emphasis on oral skills.

 

Though the Ministry’s literature programme requires that pupils read three short stories, two poems and one novel or play, we will introduc the pupils to several poems and several short stories.  The Ministry requires the pupils to  write ten assignments and two summative assessments during the three years that they study with us. We will begin the work on two short stories during the Tenth Grade and will finish the other texts in Eleventh Grade. In addition, we will read a novel and analyse it together using the reading strategy that they have been taught. They will also be introduced to literary terms and tenchniques and will be taught how to write summaries and academic papers.

דרישות הקורס

1) Pupils will improve their English reading comprehension skills.
2) Pupils will learn to analyze a piece of literature by reading closely, critically and creatively acknowledging the voice of the author. They will learn to pay attention to and question form, content, and messages, identifying and discussing the use of various literary techniques as well as evaluating their function and effect in a text. They will also use literary lenses to examine texts.
3)Pupils will be able to express their ideas orally and in writing, citing evidence to support their analysis.
4) Pupils will be able to write a well-structured essay, using correct and appropriate English.

מהלך הקורס

Pupils will learn the PaRDeS reading strategy - how to ask questions as they read. They will share their questions in small groups and then in the community to improve comprehension, analysis and to enhance critical and creative thinking. They will be asked to write and act during the reading of texts too.

מטלות וקביעת ציון

First and second semester
30%   Log work
20%   Summative assessment
30%   Book Report
20%   Homework, short writing tasks, effort, attendance