שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

אתיקה לתלמידי מדעים

ברנד סרינג

מורה בבית-הספר משנת 1990.
מלמד ביאס"א פיזיקה, אסטרופיזיקה ואתיקה של המדע.
מורה ורכז שכבה בתיכון הווירטואלי של מט"ח.
פרס המורה המצטיין ע"ש עמוס דה שליט מטעם המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע לשנת 2010
 

קרא עוד על ברנד סרינג

אתיקה לתלמידי מדעים

שיעור חובה לתלמידי מגמת המדעים בשכבה י"ב

תיאור הקורס

הקורס "אתיקה במדע" מתקיים בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות זה יותר מחמש-עשרה שנה. חובה על כל תלמידי מגמת המדעים בשכבה י"ב להשתתף בו. תכניו של הקורס אינם שייכים למדעי הטבע, אלא למדעי החברה ובעיקר לפילוסופיה. לפעמים מועלית ע"י תלמידים הטענה שראוי שקורס מסוג זה, שאינו קורס דיסציפלינרי במדעי הטבע, יינתן כבחירה ולא כחובה. לטובת טענה זו ציינו, כי לא כל תלמידי מגמת המדעים "מתחברים" לנושאים פילוסופיים או מתעניינים בהם. עם זאת, תכניות הלימודים של מגמת המדעים ושל בית-הספר כולו מבוססות על מספר תפיסות יסוד חינוכיות. אחת מהן היא, שאנו מייחסים חשיבות רבה להוראת המדעים המדויקים בהקשר חברתי ותרבותי רחב ולהימנעות מגישה "טכנוקרטית", שעלולה לחנך בני-אדם עשירים בידע, אך דלים ברוחם. מדע מייצר ידע, וידע מייצר כוח. אין צורך להסביר מדוע רצוי שאדם בעמדת כוח יהיה בעל רגישות מוסרית. אנו מקווים שהקורס יקל על תלמידים, שלא "מתחברים" לנושא האתיקה, להבין את חשיבות הנושא.

הקורס יעשה שימוש אינטנסיבי בטכניקות כתיבה שונות.
 

מטרות הקורס

שיפור היכולת לנתח המבנה הלוגי של טיעון

שיפור היכולת לבנות טיעון מבוסס

שיפור היכולת לנסח טיעון בכתב

הקניית שפה מקצועית לדיון בסוגיות אתיות

הכרות עם טקטים מרכזיים בתחום המתאתיקה

הקניית הרגל לשקול את ההיבטים האתיים של פעילות מדעית

דרישות הקורס

א. נוכחות הקורס מהווה חלק מלימודי הליבה שלכם במדעים, והנוכחות בכל השיעורים חובה.

ב. קריאה שוטפת במהלך הקורס תידרשו לקרוא מספר טקסטים, רובם בשפה האנגלית. חובתכם להגיע לשיעורים מוכנים.

ג. מטלות בית במסגרת הקורס יהיה עליכם להגיש מספר עבודות בכתב ("מטלות בית"). עבודות אלה תהיינה אישיות (לא תהיה אפשרות להגשה קבוצתית), ולא תינתן הזדמנות לתיקונים ולהגשות חוזרות.

ד. עבודה מסכמת במקום מבחן מסכם יהיה עליכם להגיש פרויקט סיום, שאותו תוכלו לבצע כיחידים או בזוגות. נושאים לפרויקטים יחולקו במהלך שנת הלימודים; תוכלו כמובן להציע נושאים משלכם.

מהלך הקורס

(1) מבנה הטיעון (2) רלטיביזם מוסרי (3) התפתחות החשיבה המוסרית אצל בני אדם (4) תועלתנות (5) זכויות אדם (6) אתיקה דיאונטולוגית (7) תיאוריית הצדק של ג'ון רולס (אם יישאר זמן)

מטלות וקביעת ציון

40% עבודה מסכמת, 40% מטלות כתיבה, 20% השתתפות פעילה

ביבליוגרפיה

חומר קריאה יחולק במהלך הקורס.