פילוסופיה של המדע

גדי פרודובסקי

 חזר ללמד בבית הספר ב-2010 אחרי שלימד בו בשתי שנותיו הראשונות - 1990-2
מלמד פילוסופיה ומדעי הרוח

קרא עוד על גדי פרודובסקי

פילוסופיה של המדע

תיאור הקורס