שנתון תשע"ז

לימודים כלליים

היסטוריה מורחב - יעל

היסטוריה מורחב - יעל

תיאור הקורס

בקורס השנה, המהווה את היחידה השלישית בלימודי היסטוריה מורחב, נעסוק בשאלה איזהו הגיבור? ונעקוב אחר היווצרותם, תפקידם וגלגולם של סיפורי גבורה וגיבורים היסטוריים.
נסתכל על גיבורים ש"מייצרות" חברות שונות (לאורך תקופות ולרוחב מרחבים שונים), כמשקפים את הערכים, הצרכים, השסעים וההתמודדויות של אותן חברות. או במילים אחרות, נשאל כיצד גיבור (או גבורה) יכולים להיות מקור היסטורי להבנת תרבות מסוימת.
במהלך הסמסטר הראשון נעסוק בקשרים שבין מיתוס והיסטוריה והיסטוריה וזיכרון ובמהלך הסמסטר השני כל תלמיד יבחר גיבור ויבחן באמצעותו את התקופה והחברה שעיצבה אותו.

דרישות הקורס

נוכחות קבועה בסמסטר הראשון
הצגת רפרט באמצע השנה
הגשת עבודת-יחידה במהלך הסמסטר השני