שנתון תשע"ז

ל. כלליים

אזרחות - יובל

אזרחות - יובל

להיות אזרחים במדינת ישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית

תיאור הקורס

שיעור אזרחות י"ב ממשיך את המהלך שהחל בי"א. 

השיעור מתקיים בשני צירים: 1. תכנית הלימודים לבגרות של משרד החינוך (מצורף קובץ ובו רשימת הנושאים הנלמדים). 2. הרחבה והעמקה במספר נושאים על פי בחירת המורה והקשורים להתפתחות התרבות הפוליטית במדינת ישראל על הבעיות וההישגים שבה. התייחסות שוטפת לאירועים אקטואליים תוך יצירת הקישור הנדרש לחומר התיאורטי הנלמד. עיקר הדגש בשיעור הוא התמודדותה של הדמוקרטיה הישראלית, לטוב ולרע, עם מערכת האיומים החיצוניים והפנימיים כגון: האיומים הבטחוניים מבחוץ או מורכבותה של החברה הישראלית על השסעים הרבים שבה והשפעת איומים אלו על קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית.

מטרות הקורס

1. להגיע מוכנים לבחינת הבגרות באזרחות ולכתוב מטלות ביצוע משמעותיות ורציניות.

2. יכולת ליישם את הידע הנלמד על האירועים המתרחשים מסביבנו.

3.קריאה ביקורתית ומושכלת של התקשורת על שלל צורותיה, ויכולת אבחנה בין עיקר וטפל בהקשר זה.

4. עידוד התלמידים לגלות עניין ומעורבות אזרחית פעילה בהתרחשויות החברתיות, כלכליות ופוליטיות במדינה גם בעתיד.

דרישות הקורס

הגעה בזמן לשיעור.

נוכחות סדירה.

מעורבות והשתתפות פעילה תוך גילוי עניין וסקרנות. 

ידיעת מה של האירועים המרכזיים בחדשות.

מהלך הקורס

- השיעור ממשיך בכיתה י"ב את מהלך מכיתה י"א. עיקר הדגש בשנה זו הוא העיסוק בסוגיית המדינה הדמוקרטית בכלל ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית בפרט. דגש מיוחד בשנה זו הוא הנושא של זכויות אדם ואזרח, התנגשות בין זכויות והאבחנה בין זכויות טבעיות לזכויות חברתיות כולל המחלוקת הקיימת ביחס לחובתה של המדינה להעניק זכויות חברתיות לאזרחיה.

- יוקדש פרק זמן של כחודשיים שבו התלמידים יעבדו בקבוצות על מטלת ביצוע. מטלת ביצוע. זו אחת ממשימות הבגרות והציון עליה מהווה 20% מציון הבגרות.

 - במהלך השנה יצאו התלמידים לסיור בבית המשפט העליון ובכנסת. 

מטלות וקביעת ציון

ציון שנתי י"א - 20%

מחצית א', י"ב - 20%

מחצית ב', י"ב- 20%

מבחן מתכונת- 30%

הערכת מורה - 10%

ביבליוגרפיה

תינתן במהלך השנה