שנתון תשע"ז

מדעי הרוח

מיומנויות

גדי איתי

מדריך ארצי באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומרכז מסלול התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים באוניברסיטת תל אביב. היה מעורב בכתיבת תכנית הלימודים ל 5 יח"ל "רעיונות מרכזיים בתרבות המערב" הנלמדת במגמת מדעי הרוח. בעל תארים שניים בפילוסופיה ובמדיניות ומינהל בחינוך.

קרא עוד על גדי איתי

מיומנויות

תיאור הקורס

מטרת הקורס להביא את התלמידים לרמת מיומנות אחידה שתאפשר להם:
א. להתמודד עם קריאה, הבנה ופרשנות ראשונית של טקסטים עיוניים, היסטוריים או ספרותיים ברמת קושי גבוהה יחסית.
ב. לכתוב עבודות עיוניות קצרות ובינוניות באופן בהיר, מובנה, תוך הסתמכות על מקורות אמינים ותוך שמירה על כללי ציטוט נאותים.
ג. לאתר ליקוים לוגיים או עובדתיים בולטים בטקסטים עיוניים ולדון בהם דיון ביקורתי.
ד. להעמיק את מושגם לגבי 'מדעי הרוח' תוך היחשפות להישגים מדעיים מרובים בתחום זה. מיומנויות אלה הן הכרחיות להתמודדות העתידית של התלמידים עם הטקסטים בחלקים המתקדמים יותר של התכנית במגמה.

 

דרישות הקורס

נוכחות, קריאה לקראת השיעור והגשת טיוטות ראשונות של ששת תרגילי הכתיבה בזמן.
תיקון התרגילים עפ"י הערות המורה, עד להבאתם לרמה טובה מאוד.

מהלך הקורס

תכנית קורס תחולק בשיעור הראשון.

מטלות וקביעת ציון

67% השתתפות - נוכחות, השתתפות בדיונים, קריאה לקראת השיעור, הגשת טיוטות בזמן.
33% תלקיט הכולל ארבעה מששת התרגילים במצבם הסופי.