שנתון תשע"ז

מגמת המוזיקה

מבוא למוזיקה

מיכאל וולפה

מוזיקאי יוצר ואיש חינוך. חבר בסגל מורי ביה"ס מיום הקמתו. נולד בתל אביב בשנת 1960, וחבר בקיבוץ שדה-בוקר מאז שנת 1982. בוגר האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה והאוניברסיטה העברית. מרצה בחוג לתורת המוזיקה, קומפוזיציה וניצוח ובפקולטה למוזיקה רב תחומית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. זוכה פרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים ופרס אקו"ם על מפעל חיים. 

קרא עוד על מיכאל וולפה

מבוא למוזיקה

תיאור הקורס

 

זהו שיעור המכיל מרכיבים מגוונים, חלקם כהרצאה, המתקיימת בחלקו הראשון של השיעור, וחלקם כסדנה, המתקיימת בחלקו השני.     

 

מטרות הקורס

 

א. ללמוד מושגי יסוד במוזיקה.

ב. להתנסות במגוון של מיומנויות הן בנגינה והן ביצירה.

ג. לרכוש ידע בראשית תולדות המוזיקה המערבית.

ד. לשכלל את מיומנות השמיעה בשירת תווים, בזיהוי מרווחים ואקורדים, בהנבת צורה ותכן מוזיקליים 

    במגוון של סגנונות.        

 

דרישות הקורס

 

א.נוכחות מלאה בכל השיעורים.

ב.השתתפות פעילה בביצוע העבודות של תלמידי הכתה במהלך החלק השני של השיעור.

ג.מבחנים לסיכום נושאי הלימוד, כפי שפורטו קודם לכן. 

ד.הגשת עבודה מסכמת עיונית בסיום הפרק על המוזיקה העממית, והשלמת מילון המושגים שבסיום הפרק בתולדות המוזיקה.

ה.הגשת עבודה מסכמת מעשית בכל אחד מנושאי הלימוד של הסדנה (ראה החלק השני של השיעור). 

 

מהלך הקורס

 

נושאי הלימוד בחלקו הראשון של השיעור
זהו כאמור חלק פרונטאלי, שבמסגרתו נלמדים שני נשאים, שכל אחד מהם מתבסס על שני פרקים.    

נושא ראשון: מוזיקה עממית בעולם ובארץ

א. פרקים במוזיקה עממית ממקומות שונים בעולם-

מוזיקה במרכז אפריקה, מוזיקה במזרח הרחוק (בעיקר יפאן והודו), ומוזיקה בארצות צפון אפריקה (בעיקר מצרים ומרוקו). האזנה לקטעים נבחרים של מוזיקה עממית בחבלי-ארץ אלה ודיון על מרכיבים שונים מוזיקליים, חברתיים ותרבותיים הנוגעים לקטעים אלה.

בסיום לימוד נושאים אלה יכתוב התלמיד עבודה קצרה על אחת מן התרבויות המוזיקליות שהוצגו בפרק זה. דוגמא לעבודה כזו מצורפת כנספח.     

ב. מוזיקה של עדות ישראל-

   המוזיקה של ספרדי ירושלים, המוזיקה החסידית במזרח אירופה, 

  המוזיקה של יהודי מרכז אירופה ושירת הבקשות ושיר ידידות של יהודי ארצות המגרב ובבל. ההיבט

   הדתי, הטקסטואלי וההיסטורי של קטעים אלה, תוך קישור המושגים שנלמדו בנושא א' למסורת

   המוזיקה היהודית.

בסיום לימוד נושאים אלה ייערך מבחן האזנה ובו מבחר מן הקטעים שהושמעו בכתה. כמו כן תינתן משימה יצירתית: כתיבת עיבוד למנגינה מסורתית יהודית – פיוט או קטע אינסטרומנטאלי, להרכב המתבסס על התלמידים המשתתפים בשיעור. משימה זו תעמוד במרכז הסדנא שבחלקו השני של השיעור.

נושא שני: ראשית המוזיקה המערבית

א. ראשיתה של המוזיקה הנוצרית- מקורות שונים לתפילה הנוצרית בראשיתה. המיסה, הברית הישנה  והחדשה, והטקסטים המרכזיים מאסופות אלה, אשר הולחנו. טכניקות שונות לתיווי – מן הניומות ועד לחמשה. אסכולות מוקדמות של מוזיקה כנסייתית כתובה.  ראשית הרב-קוליות במוזיקה הכנסייתית. טכניקות הקאנון והאורגאנום וסוגים שונים של שימוש בקנטוס פירמוס במיסה המולחנת.

בסיום תת-פרק זה כותבים התלמידים יצירה קצרה למקהלה, המבוססת על טקסט מן המקרא, ומשתמשת בטכניקות ההלחנה הקדומות שנלמדו בשיעור.   

ב. מוזיקה קולית ומוזיקה כלית בימי הביניים וברנסנס-

המוזיקה שמחוץ לכנסיה בימי-הביניים. הזמרים והנגנים הנודדים. התפתחות כלי-הנגינה בסוף ימי-הביניים והרנסנס. מקומו של העוגב בכנסיה. התפתחות כלי המקלדת. מוזיקה ווקאלית לטקסטים חוץ כנסייתיים. המוטט והמדריגל. התפתחות המוזיקה לריקודים. מודלים צורניים של מוזיקה אינסטרומנטאלית. המחול הדו-חלקי, הקנון, הפסאקליה, השקון, הקנצונה, הטוקטה. צורות נוספות שהתפתחו מצורות אלה במהלך הבארוק והקלאסיקה – הפתיחה הצרפתית, הסוויטה, הפוגה, הסונטה, הסימפוניה, הקנטאטה והאורטוריה, צורת הווריאציות המתפתחות.   

בסיום תת-פרק זה, החותם את לימודי ראשית תולדות המוזיקה המערבית יתקיים מבחן שיתייחס לרשימת  נושאים ומושגים אותם למדנו.

נושאי הלימוד בחלקו השני של השיעור

חלקו השני של השיעור הוא כאמור חלק מעשי, המתנהל במתכונת של סדנה. מרבית המשימות הכלולות בפרק זה נגזרות מחלקו הפרונטאלי של השיעור.    

נושא ראשון: תורת המלודיה

א.חיבור מנגינות

הדגמה של עקרונות תורת המלודיה, בהסתמך על המוזיקה העממית שנלמדה בחלקו הפרונטאלי של השיעור, תוך הפנמת מושגי יסוד של תורה זו – המוטיב, הפרזה, המשפט המוזיקלי, סימטריה וא-סימטריה, סוגים שונים של ארגון צליל – מודוס, מקאם, ראגה וסולם. סוגים של משקלים ריתמיים ותבניות קצב, וסכמות שונות של מבע.

במהלך הסדנה התלמידים שרים ומנגנים את המנגינות להם האזינו, מאלתרים בהשראתם, וכותבים מנגינות דומות משלהם. כמו כן תתקיימנה הכתבות של מנגינות פשוטות לתרגול הזיכרון והשמיעה.

ב. ממנגינה אחת לשתיים ושלוש מנגינות-   

התלמידים מתנסים בעיבודים פשוטים למנגינות העממיות ולמנגינות המקוריות שיצרו. במהלך הסדנה מתנסים התלמידים בהתאמת קו באס, בטכניקות שונות של נקודות עוגב ובטכניקות של קאנונים. 

בסיום חלק זה של הסדנה כותבים התלמידים עיבודים קצרים לאחת מן המנגינות המסורתיות היהודיות שנלמדו בחלקו הראשון של השיעור, המבוצעים על-ידי הרכב המתבסס על התלמידים המשתתפים בשיעור. כמו כן יתורגלו זיהוי מרווחים, סולמות ותבניות קצב שנלמדו.

נושא שני: הובלת קולות

א. הובלת קולות בטכניקת האורגאנום-

הדגמה מעשית של טכניקות האורגאנום השונות שנלמדו בחלק הפרונטאלי של השיעור, באילתור ובכתיבה מונחית בכתה. התנסות באורגנום מקביל, באורגאנום פשוט, באורגאנום מורכב ובשילוב שלושת הטכניקות.

בסיום חלק זה כותבים התלמידים יצירה קצרה למקהלה, המבוססת על טקסט מן המקרא, ומשתמשת בטכניקות ההלחנה הקדומות שנלמדו בשיעור. היצירות שנכתבו מבוצעות בכתה לסיכום הסדנה. כמו כן יתורגלו שירת תווים וזיהוי מבנים הרמוניים, אשר נלמדו בחלק זה.     

נושא שלישי: מושגי יסוד בתורת המוזיקה

במהלך השיעורים יסכמו התלמידים כל מושג שנלמד, ויערכו יחדיו מילון מושגים מקיף. כמו כן יתורגלו מושגים אלה הלכה למעשה בשירת תווים, בהכתבות של מנגינות ושל מבנים הרמוניים למיניהם.  

 

מטלות וקביעת ציון

 

בכל מחצית יקבל התלמיד הערכה מילולית המתייחסת לנוכחות ולאיכות עבודתו. לצד הערכה זו יינתן ציון על פי החישוב הבא:

               50%- נוכחות בשיעורים.

               25%- מידת ההשתתפות והתרומה לשיעורים, תוך דגש על שיעורי החזרה והסיכום.      

               25%- ציונים בעבור מבחנים ועבודות עיוניות ומעשיות.

 

ביבליוגרפיה

תווים של היצירות שנלמד, של הקטעים והשירים שנתזמר ונעבד, מקראות בית-ספריות, הכוללות מבחר של מאמרים בעברית ובאנגלית, על מוזיקה עממית ועל תולדות המוזיקה המערבית.