hativa
hativa

יאסא חטיבת הביניים

חזון

חטיבת הביניים של התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות פונה לתלמידים בעלי סקרנות, חדוות למידה ונכונות לעבודה מתוך תשוקה ותאוות דעת. חטיבת הביניים מבוססת על ערכי המצוינות, המנהיגות והתרומה לקהילה, בדומה לחטיבה העליונה של בית הספר מאז הקמתו בספטמבר 1990. אנו מאמינים שתקופת הלימודים בחטיבת הביניים היא כזו שצריכה לאפשר לתלמיד לעצב את זהותו הרגשית, החברתית והלימודית בסביבה תומכת, מעשירה ומאתגרת. מטרתנו היא לחשוף את התלמידים לתחומי הדעת השונים בצורה מעמיקה ולאפשר להם לבחור בכיוון שבו הם מעוניינים להתמקד בהמשך לימודיהם בחטיבה העליונה. תכניות הלימודים הן ייחודיות, והן פותחו ויפותחו בבית הספר ובמרכז הישראלי למצוינות בחינוך, בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים.

ההקמה

חטיבת הביניים פתחה את שעריה ב-31.8.2017, לאחר כ 8 חודשים של הכנות. מורי חטיבת הביניים נבחרו מבין מורי החטיבה העליונה, תוך צירוף של כוחות חדשים בעלי התמחות בהוראה בגיל זה. החטיבה נמצאת בתוך בית הספר היסודי גואטמלה שנמצא בקריית מנחם, ומקיימת איתו שיתופי פעולה רבים. בשנים הקרובות יבנה מבנה קבע בקמפוס התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, והחטיבה תעבור אליו. תלמידי החטיבה לומדים בימי שישי, פעם בשבועיים, בקמפוס התיכון. בחטיבה שתי כיתות בכל שכבה, ובהם עד 30 תלמידים לכיתה. הרכב התלמידים מבוסס על כ- 30 תלמידים תושבי ירושלים וכ-30 תלמידים מחוץ לירושלים, תוך ייצוג של תלמידים מאוכלוסיות שונות, ושמירה על שיוויון מספרי בין בנות לבנים.

תהליך הקליטה לבית הספר

מידי שנה מתקיים תהליך קליטה לכיתה ז' בלבד. תהליך הקליטה לחטיבת הביניים מבוסס על היכרות מעמיקה בין התלמיד, הוריו ובית הספר ועל תיאום ציפיות כן ואמיתי בין המשתתפים. מטרת התהליך היא לאפשר לבית הספר להכיר את המועמדים, לתת למועמדים ולהוריהם משוב והבנה של מידת המחויבות הנדרשת מהם על מנת שנוכל להבטיח את הצלחת המעבר לבית הספר. על כל מועמד יהיה לקחת חלק בכל שלבי התהליך ללא יוצא מן הכלל ובשלב מתן המשוב ישתתפו גם הורי המועמדים. תהליך הקליטה יהיה מורכב מסדרה של 3 סדנאות (מועדי הסדנאות יפורסמו בהמשך) בשעות אחר הצהריים. במסגרת כל סדנה יעברו התלמידים שיעורים ופעילויות בסגנון וברמת ההוראה שתהיה בחטיבה. במהלך הסדנאות יילמד חומר לימוד חדש והתלמידים יבצעו מטלות על מנת לבחון את יכולותיהם. כמו כן במהלך הסדנאות או לאחריהן נזמין חלק מהתלמידים לשיחות היכרות אישיות. עם סיום הסדנאות כל תלמיד והוריו יקבלו מצוות בית הספר משוב על תפקודו במהלך הסדנאות וכן שיקוף באשר להערכתנו המקצועית על סיכויי ההצלחה של התלמיד בבית הספר. משוב זה יינתן לקראת סוף חודש פברואר ותחילת חודש מרץ. בחלק מהמקרים נבקש לערוך שיחה בין נציגות מצוות בית הספר עם התלמיד והוריו (נוכחות ההורים והתלמיד חובה במקרים אלה). כל תלמיד שירצה בהמשך התהליך ויעמוד בתנאי של השתתפות מלאה שלו ושל הוריו בכל התהליך, יעבור להגרלה. הגרלה לתלמידים תושבי ירושלים תתקיים במנהל חינוך ירושלים ובאחריותו. הודעה על עלייה בגורל תגיע לתלמידים אלה ממנח"י. הגרלה לתלמידים שאינם תושבי ירושלים ישתתפו בהגרלה מקבילה, שתיערך בבית הספר. צוות בית הספר יעביר את תוצאות ההגרלה לתלמידים אלה. 

מעבר לחטיבה העליונה

אנו שואפים שכל תלמידי חטיבת הביניים, בהגיעם לכיתה י', ימשיכו את לימודיהם בחטיבה העליונה. יחד עם זאת היקף הלימודים, הרמה הנדרשת והעומס הלימודי בחטיבה העליונה אינם מתאימים לכל תלמיד. על כן במהלך כיתה ט' נקיים הערכה עם תלמידי החטיבה לגבי מידת ההתאמה שלהם לחטיבה העליונה. תלמידים שאינם ירושלמים, וירצו להמשיך ללמוד בחטיבה העליונה, יצטרכו לעבור לפנימייה. התלמידים הירושלמים יוכלו לבחור לעשות כן על בסיס מקום פנוי בפנימייה. יש לציין כי המעבר לחטיבה העליונה, לפנימייה או לפנימיית יום (לתלמידים שאינם לנים בפנימייה) כרוך גם בעלות נוספת ומשמעותית של תשלומי הורים בשל היקף השעות והפעילות וכן שירותים נוספים שניתנים לכלל התלמידים (כגון הסעדה).