טופס הרשמה למבחן

במידה וקיימות לקויות למידה/ בעיות קשב וריכוז מומלץ להירשם לאחד מהמועמדים הבאים בהם תינתן האפשרות להארכת זמן לזכאים על פי אבחון עדכני: 12.1.18 או 1.3.18.