*מנוסח בלשון זכר ומיועד לכל המגדרים
בית הספר התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות הוקם בשנת 1990 על ידי רפי עמרם ז"ל ובוב ומרי ג'יין אשר, אשר ראו בחזונם קהילה לומדת של אנשי מדע, אמנות חזותית ומוזיקה, בנים ובנות, ערבים ויהודים, בנות ובני כל הדתות, בעלי כל השקפה פוליטית שהיא בגבולות החוק, מורות ומורים, תלמידים וחברים אחרים בקהילה מתוקף תפקידם. בקהילת בית הספר ראו מקימיו יישום הפוטנציאל המיוחד שיש בחברה הישראלית לקידומה של רוח האדם והשלום, הן במדינת ישראל והן במרחב הגיאוגרפי שבו היא נמצאת.

הנחת היסוד של בית הספר היא כי התלמידות והתלמידים הבאים בשעריו הם בעלי סקרנות אינטלקטואלית ומוטיבציה אקדמית גבוהה, מפיקים הנאה מלמידה ומחפשים דרכים להשכיל ולהרחיב את דעתם. אנו מניחים גם כי התלמידים שואפים לחיות לפי אמות מוסר גבוהות של יושר, יושרה, הגינות, התחשבות, אכפתיות ואחריות כלפי עצמם וכלפי הקהילה שבה הם חיים. על בסיס זה ומתוך שאיפה לקיים בקמפוס חיי קהילה תוססים המתבססים על סולידריות חברתית ולטפח רמה אקדמית גבוהה ומאתגרת, מעודד בית הספר מידה רבה של חופש אקדמי ואישי. זאת, תוך שמירה קפדנית על גבולות ברורים ועל תקנות שהכרחיות להבטחת רווחתם, שלומם וביטחונם של התלמידים ומתבטאים בכללים שלהלן. כללים אלה מחייבים הן בבית הספר והן בפנימייה.

א. חוקים בל יעברו

ב. בטיחות

ג. החיים המשותפים

ד. שמירה על רכוש וציוד

ה. נוכחות והתנהגות בשיעורים ובפעילויות

ו. דרכי הערכה וטוהר הבחינות והעבודות

ז. שימוש בחללים מיוחדים

ח. סדר וניקיון

ט. כיצד להסתדר ביאסא