science

במגמת מדעי הטבע אנו מנסים לייצר מפגש בין תלמידים מעולים למורים מעולים. הדגש הלימודי הוא על הבנה מעמיקה ובלתי מתפשרת של נושאי הלימוד תוך התנסות מעשית אינטנסיבית במעבדות. אנו מלמדים על פי תכנית לימודים ייחודית ששמה דגש נרחב על פיתוח יכולות הלמידה והחשיבה המדעית של התלמיד.

אנו מחויבים להצלחתם של תלמידי המגמה בבחינות הבגרות אך עיקר הדגש הלימודי שלנו אינו מכוון להתכוננות לבחינה אלא להרחבת הידע וההבנה וכן לחשיפה לרקע התרבותי וההיסטורי של תחומי המדע השונים. כל זאת באמצעות עבודה עצמית של התלמידים שבאה לידי ביטוי בעריכת עבודות חקר בהיקפים שונים במהלך הלימודים.

תוכנית החובה של המגמה מבוססת על לימוד מעמיק של אחד מתחומי המדע הניסויים בהיקף של כעשר שעות שבועיות (מדע ראשי). במקביל, על התלמידים לבחור בין לימוד של מקצוע מדעי נוסף (מדע שני) לבין לימוד מדעי המחשב. בנוסף, תלמידי המגמה מחויבים בלימוד של קורס בפילוסופיה של המדע (בכיתה י"א) וקורס באתיקה של המדע (בכיתה י"ב). כל תלמידי המגמה לומדים מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל. תוכנית החובה המינימלית של תלמיד במגמת המדעים מזכה אותו ב-15 יח"ל מלבד הלימודים הכלליים (מדע ראשי, מדע שני, או מדעי המחשב ומתמטיקה).

כאמור, רוב תלמידי המגמה בוחרים להרחיב את תוכנית החובה ואנו מעודדים אותם לעשות כן. אפשרויות ההרחבה מגוונות ומאפשרות התאמה של תוכנית הלימודים לתלמיד על פי יכולותיו ותחומי העניין שלו. מלבד האפשרות ללמוד תחום מדעי נוסף ומדעי המחשב, נפתחים בפני התלמידים קורסי בחירה רבים. חלק מקורסי ההרחבה בלימודים הכלליים כגון ספרות, ערבית, פילוסופיה, היסטוריה ועוד, פתוחים אף הם לתלמידי המגמה. רבים מתלמידי המגמה בוחרים לכתוב עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל באחד מתחומי הלימוד במגמה, או להרחיב את לימודי מדעי המחשב ל-10 יח"ל על ידי כתיבת פרויקט תכנות.

בעזרת מערך שיעורי ההרחבה במדעים אנו משתדלים לפתוח בפני תלמידי המגמה צוהר רחב אל עולם המדע בכלל ולהתאים לכל אחד ואחת את תוכנית הלימודים המיטבית. בין ההרחבות הנלמדות במסגרת המגמה ניתן למצוא קורסים כמו: אסטרופיזיקה, מדעי הים, מסלול העשרה במתמטיקה, מסלול העשרה לתלמידי מחשבים: תורת המשחקים, סייבר.
 

פיזיקה

ביולוגיה

כימיה

אתיקה של המדעים

פילוסופיה של המדע

אסטרופיזיקה

מדעי הים