science [Recovered]

המגמה למוזיקה קלאסית מיועדת לתלמידים ברוכי כישרון בתחום המוזיקה ובעלי מוטיבציה גבוהה להעמקה לימודית בתחום. תכנית הלימודים עשירה במיוחד ונשענת על העיקרון של רכישת ידע ומיומנויות ומימושו הלכה למעשה בתחומי הביצוע המוזיקלי וההלחנה. תכנית הלימודים הייחודית במגמה נבנתה על ידי מורי המגמה - מוזיקאים פעילים – מלחינים ונגנים מהשורה הראשונה בעולם המוזיקה הקלאסית בישראל.

תכנית הלימודים של מגמת המוזיקה עוסקת בארבעה תחומי לימוד עיקריים: תחום הקניית הידע (תולדות וספרות המוזיקה מימה"ב ועד למאה ה-21) תחום רכישת המיומנויות התיאורטיות (פיתוח שמיעה, הרמוניה, ניתוח, מקלדת ועוד) תחום היצירה – קומפוזיציה, אימפרוביזציה ותזמור תחום מיומנויות הביצוע כל אלה רתומים יחדיו למטרה אחת – לאפשר לכל תלמיד לממש את כישרונו המיוחד במהלך שנות לימודיו בביה"ס ולהעמיד אותו בעמדת זינוק טובה לקראת עתיד מקצועי במוזיקה אם יבחר בו. 

נגינה

קומפוזיציה

תאוריה

תולדות וספרות

וידאו