science [Recovered]

מגמת מדעי הרוח של התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות מיועדת לתלמידים מצטיינים בתחומי ההומניסטיקה השונים. אנו מאמינים בהשכלה רחבה המושגת על ידי עבודה קשה ומתמקדים בפיתוח מיומנויות טקסטואליות - קריאה מעמיקה וכתיבה.
תכנית הלימודים מבוססת על היכרות עם טקסטים מרכזיים מהתרבות המערבית לתקופותיה עם דגש מיוחד על היכרות עם עולמה העשיר של המסורת היהודית.

מעבר לתכנית הלימודים המרכזית של המגמה, קיימות דרישות נוספות. תלמידי המגמה לומדים שפה זרה שנייה (בנוסף לאנגלית) ברמת חמש יחידות - ערבית או לטינית. כמו כן, הם נדרשים להרחיב את לימודיהם בתחום נוסף של מדעי הרוח (פילוסופיה, מחשבת ישראל, ספרות או היסטוריה) ברמה של חמש יחידות לימוד. 
ניתן להרחיב את הלימודים גם בתחום אחד של מקצוע מדעי בהיקף של חמש יחידות. לקראת אמצע כיתה י"א בוחרים התלמידים במגמה נושא למחקר אישי וכותבים עבודת גמר.
המגמה מתאימה לתלמידים ולתלמידות בעלי כשרון ועניין מיוחד בתחומי מדעי הרוח ונכונות להשקיע זמן רב במיומנויות הנדרשות: קריאה של כתבי מקור, כתיבה בסגנון עיוני ולימוד שפה זרה.
למגמה מתאימים תלמידים בעלי זיקה מיוחדת לפילוסופיה, או אהבה רבה לספרות, או עניין חריג בהיסטוריה או "ממציאי" שפות חדשות או "פריקים" של לשון וכו'.
צוות ההוראה הינו צוות של מורים מעולים המעורים בעולם האקדמי בתחומי מדעי הרוח. בין אנשי הצוות ישנם מומחים בפילוסופיה, במחשבת ישראל, בלטינית ובלימודים קלאסיים, בערבית ואסלאם ובהיסטוריה. המורים הם מומחים לתחום הדעת, רובם מלמדים או לימדו גם במוסדות אקדמיים, ובעלי תודעה עמוקה של חינוך וחשיבות הוראת מדעי הרוח לדור הצעיר.

התכנית הייחודית

בית המדרש

עבודות הגמר

תיקון ליל שבועות

שבוע פרויקטים