יאסא חטיבת הביניים

חזון

ההקמה

תהליך הקליטה לבית הספר

מעבר לחטיבה העליונה

פרטי התקשרות

פעילות קהילתית

שבועות פרויקטים

תוכניות לימודים

חדשות החטיבה