ביאסא - התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות - לומדים תלמידים מכל רחבי הארץ ומכל מגזרי האוכלוסייה במדינת ישראל. אנו מאמינים כי החינוך למצוינות נשען בו-זמנית על פיתוח הכישורים האינטלקטואליים של התלמיד ועל טיפוח הכישורים החברתיים.

החיים בבית הספר, האקדמיים והחברתיים כאחד, מושתתים על ערכי הסובלנות, הפתיחות וכיבוד הזולת ומעודדים מנהיגות ומעורבות חברתית. הפנימייה מהווה קרקע פורייה לפעילות חינוכית-חברתית אחרי שעות הלימודים ונותנת מענה לשעות הלימודים הארוכות הנדרשות מהתלמידים. הפנימייה היא חלק אינטגרלי מבית הספר. כ-80% מתלמידי יאסא גרים בפנימייה וגם התלמידים היומיים (שאינם לנים בפנימייה) מהווים שותפים מלאים לעשייה החברתית-ערכית המתקיימת במסגרת בה.

החיים בפנימייה

פעילות קהילתית

ועדות

חוגים

טיול טבע

שבת משפחות

צוות הפנימייה

השבתות