זכיות ופרסים

תחרות להיסטוריונים צעירים 2014

תחרות להיסטוריונים צעירים 2014

שיר כהן, תלמידת כיתה י"ב במגמה למדעי הרוח, זכתה במקום השני בתחרות הישראלית להיסטוריונים צעירים מטעם מרכז שזר על עבודתה בנושא "מקומו של השיקול המוסרי בתהליך קבלת ההחלטות של חסידי אומות העולם ומפקדים נאצים". השנה התקיימה לראשונה התחרות הישראלית להיסטוריונים צעירים, ביוזמת מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי. מטרת התחרות לאפשר לבני נוער ישראליים לשלב עיסוק מעמיק בחקר היסטורי תוך חשיפה לנעשה בזירה האירופית. את התחרות מארגן מרכז זלמן שזר בשיתוף עם משרד החינוך, האוניברסיטה העברית והרשת האירופית Eustory. הנושא השנתי שנבחר על ידי הועדה האקדמית המלווה את התחרות בראשותו של פרופ' אלי לדרהנדלר, ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית, הוא "היחס לאחר בראי ההיסטוריה". על פי הועדה נושא זה אפשר לתלמידים לבחור תקופה או מרחב גיאוגרפי בהתאם לתחומי העניין שלהם, ובלבד שיבחנו במסגרת המחקר הגדרות ופרספקטיבות שונות ל"אחר"; מיעוט, מגדר, מוצא, יריב ועוד. עבודת המחקר של שיר כהן, תלמידת כיתה י"ב במגמה למדעי הרוח, עסקה בנושא: "מקומו של השיקול המוסרי בתהליך קבלת ההחלטות של חסידי אומות העולם ומפקדים נאצים". העבודה זכתה במקום השני מבין עבודות של תלמידי תיכון מרחבי ישראל שהתמודדו בתחרות. את כתיבת המחקר הנחו וליוו מטעם ביה"ס המורים זיו ליסון וד"ר גדי פרודובסקי. הפרס הוענק לשיר בטקס מכובד שהתקיים במרכז זלמן שזר בירושלים בתאריך 26 ביוני 2014. בין נימוקי השופטים לבחירת מחקר זה למקום השני היו: עומק המחקר, רמת הניתוח והכנסת דעה ושיפוט אישיים לתהליך ניתוח המסקנות. לדברי השופטים הן הבחירה להעמיד חסידי אומות עולם ומפקדים נאצים זה לצד זה במחקר באשר הם בני אדם, והן בניית מסקנות החקר כתובנות מעשיות הבאות להפיק לקחים מתקופה היסטורית מסוימת, הם יוצאי דופן ומרשימים. הפרס על הזכייה במקום השני הוא ההשתתפות בסמינר בינלאומי של רשת Eustory, שיתקיים באוסלו בסוף אוגוסט, ויעסוק בדמוקרטיות בזמן משבר. בסמינר ישתתפו 25 בני נוער אירופיים שכתבו עבודות מחקר בהיסטוריה וזכו במקומות הראשונים בתחרויות דומות. מדברי הזוכה המאושרת: "על רקע התעניינותי ביחסים בינלאומיים, זוהי הזדמנות מצוינת עבורי לפגוש בבני נוער ממדינות אחרות, אשר גם להם זיקה לפוליטיקה, וללמוד מהם על השקפות עולם בחברות מהן הם מגיעים, כמו גם התנסות בייצוג של ישראל מול נערים ונערות ממדינות אחרות".